Siirry pääsisältöön

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapian läheteohjeet

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapia tähtää kaksisuuntaisen mielialahäiriötä sairastavan sairaudenhallinnan parantamiseen. Terapialla tavoitellaan parempaa oireiden tunnistamista ja mielialajaksojen uusiutumisen ehkäisyä.

Terapia pohjautuu kaksisuuntaisen mielialahäiriön kognitiivisen terapian viitekehykseen. Terapia soveltuu sekä tyypin I (mania, depressio ja sekamuotoiset jaksot), että tyypin II (hypomania ja depressio jaksot) kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia asiakkaita hoidetaan perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa, joista kaikista voidaan lähettää asiakkaita tähän nettiterapiaan. Ennen asiakkaan lähettämistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapiaan, on lähettävällä lääkärillä oltava riittävä varmuus oikeasta diagnoosista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oltava sairaskertomuksessa raportoitu mania tai masennusjakso, jonka hoidon aikana sairaus on varmistunut kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi. Pelkkä epäily sairaudesta ei riitä. Nettiterapia on asiakkaan hoitoa tehostava ja sairaudenhallintaa lisäävä hoito, minkä vuoksi asiakkaan on oltava asianmukaisessa hoidossa tai seurannassa myös nettiterapian ajan.

Nettiterapiaan ohjattavalla asiakkaalla on oltava mahdollisuus käyttää tietokonetta ja lisäksi sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tunnistautumista varten.

Sisäänottokriteerit

 • Varmistettu F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma
 • Aktiivinen toimintakykyyn vaikuttava masennus, mania tai hypomaniajakso

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapian lähetteeseen

 • Lyhyt kuvaus asiakkaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli asiakkaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.