Siirry pääsisältöön

Masennuksen nettiterapian läheteohjeet

Oleellista on, että asiakas kärsii lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta, joka voi häiritä henkilön normaalia toimintaa, ammatissa selviytymistä, sosiaalista aktiviteettia tai sosiaalisia suhteita.

Masennuksen nettiterapia sisältyy depression Käypä Hoito -suositukseen.

Masennuksen keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto tai mielihyvä. Oire vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Lisäksi ilmenee joitain muita masennustilalle ominaisia oireita, joita voivat olla esimerkiksi merkittävä painon lasku tai nousu, unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, lähes päivittäinen väsymys tai voimattomuus, liikkeiden ja mielen hidastuminen tai kiihtyneisyys, arvottomuuden tai syyllisyyden tunteet, vaikeudet ajatella, keskittyä tai tehdä päätöksiä, kuolemaan liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireisiin liittyy usein eriasteista ahdistuneisuutta sekä alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Hetkellinen masentunut mieliala tai suru reaktiona erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin ei ole osoitus masennustilasta. Masennustilassa mielialan muutos ja siihen liittyvät oireet kestävät yhtäjaksoisesti ainakin joitain viikkoja.

Vaikea-asteisesta masennuksesta kärsivät asiakkaat eivät kuulu nettiterapiaan, vaan erikoissairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Masennuksen vakavuusastetta tulee arvioida huolellisesti ja huomioida sekä asiakkaan itsensä raportoimat oireet että myös objektiiviset tutkimuslöydökset.

Sisäänottokriteerit

 • F32.0 F32.1 Lievä tai keskivaikea masennustila
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma
 • Pitkäaikainen ja usein toistuva (eli krooninen) masennus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Masennuksen nettiterapian lähetteeseen

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.