Siirry pääsisältöön

Läheisen oma hyvinvointi ja mielenterveys

Perheenjäsenen sairaus kuormittaa läheistä. Läheisen on tärkeää pitää huolta itsestään sekä omasta hyvinvoinnistaan ja mielenterveydestään.

Epätietoisuus kuormittaa – hanki luotettavaa tietoa

Epätietoisuus vie voimia. Tieto esimerkiksi sairauksista, kuntoutumisesta, omista oikeuksista ja omaa jaksamista tukevista keinoista auttaa ymmärtämään tilannetta. Se myös tukee sopeutumista ja selviytymistä.

Sairastuneen läheinen on uupumisriskissä

Mielenterveysomaisten riski sairastua masennukseen on jopa kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna. Masennusriskiin johtavat suuret kuormitustekijät, kuten jatkuva huolehtiminen ja suuri vastuu sairastuneesta läheisestä.

Läheinen joutuu usein huolehtimaan muun muassa sairastuneen arjen sujumisesta, kuten kodinhoidosta, rahankäytöstä, sosiaalisista suhteista ja lääkityksestä. Läheiset auttavat usein sairastunutta läheistään myös taloudellisesti. Se voi heikentää omaa taloustilannetta.

Mitä suurempi läheisen kuormitustilanne on, sitä suurempi riski hänellä on uupua.

Ole itsellesi armollinen 

Muista, että perheenjäsenen sairastuminen on kriisi. Sopeutuminen tilanteeseen vie aikaa. 

Älä syyllistä itseäsi tunteistasi. Monenlaiset tunteet, kuten häpeä ja syyllisyys, kuuluvat asiaan. 

Katso videolta, kun ammattilainen kertoo sairastuneen läheisten tyypillisistä haasteista.

Miten voin huolehtia itsestäni?

  • Hanki tietoa sairaudesta. 
  • Tapaa muita vastaavassa tilanteessa olevia, ja hakeudu vertaistuen pariin. 
  • Hae tarvittaessa itsellesi apua työterveyshuollosta tai terveysasemalta. 
  • Tunnista omat rajasi, ja pidä huolta omasta jaksamisestasi. 
  • Muista, että sairaus perheessä on vain yksi asia. Elämässä on muutakin.
  • Jaksamistasi voit tukea esimerkiksi omahoito-ohjelmien avulla. Seuraavissa omahoito-ohjelmissa on tietoa ja työkaluja kehon ja mielen rauhoittamiseen. 

Asiantuntijan ja sairastuneen omaisen kokemuksia

Sairastuneen tukemista on myös se, että pitää itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan huolta. 

Katso videolta, kun asiantuntija kertoo, kuinka sairastuneen omaisen pitäisi pitää huolta itsestä.

Seuraavalla videolla omainen kertoo, millainen kokemus läheisen sairastuminen on ollut.

Katso videolta, kun omainen kertoo, miten arki jatkui läheisen sairaalahoidon aikana ja sen jälkeen.

Seuraavalla videolla omainen kertoo, millaista tukea omainen voi tarvita, ja mistä on ollut hänelle itselleen hyötyä.

Mistä apua? 

Mikäli elämäntilanteen aiheuttama kuormitus tuntuu niin voimakkaalta, että voimavarasi eivät riitä sen käsittelemiseen, älä epäröi hakea apua.  

Vertaistuki 

Läheisten vertaistoiminnassa keskeistä ovat kokemukset ja niiden jakaminen. On usein helpottavaa kuulla, ettei ole yksin vaikeiden asioiden äärellä. Läheisen sairastaminen ja psyykkinen oireilu herättää muissakin samankaltaisia tunteita ja ajatuksia.

Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFamin vertaisryhmissä läheiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan. Löydät läheisimmän omaisyhdistyksen FinFamin kautta. 

Seuraavalla videolla kerrotaan, keille FinFamin toiminta on tarkoitettu.

Tietoa mielenterveydestä

Voit saada konkreettisia vinkkejä läheisesi auttamiseen ja omaan jaksamiseesi myös Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu -koulutuksesta.  

Omaishoidontuki 

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.  

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. 

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista.

Omaishoidon tukea haetaan omalta kotikunnalta. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

Läheistään ympärivuorokautisesti hoitavalla on oikeus vähintään kolmen päivän vapaaseen kuukaudessa.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös