Siirry pääsisältöön

Miten voin sopeutua läheiseni psyykkiseen sairauteen?

Psyykkinen sairaus on aina jonkinlainen kriisi sekä ihmiselle itselleen että hänen läheisilleen. Sairauden ja sen mukanaan tuomien rajoitusten hyväksyminen voi auttaa näkemään sen, mikä on mahdollista ja mihin suuntaan voi kasvaa. Läheisen sairaus ei kavennakaan elämäniloa, vaan siitä nousee uusia mahdollisuuksia ja uusi toivo.

Kriisin vaiheet

Kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta kriisissä on usein neljä erilaista vaihetta. 

Sopeutumisen vaiheet

Sopeutuminen muuttaa asenteita, tunteita ja uskomuksia. Sen myötä voi syntyä uusi käsitys itsestä. Se voi myös kirkastaa elämän tarkoitusta ja mielekkyyttä. 

Jokainen omainen sopeutuu läheisensä sairauteen omaan tahtiinsa. Sopeutumisen voi jakaa kolmeen eri vaiheeseen.

Katso videolta, kun ammattilainen kertoo sairastuneen läheisten tyypillisistä haasteista.

Katso videolta, kun sairastuneen omainen kertoo, millainen tuki on auttanut häntä.

Vertaistuki on usein hyödyllistä

Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFamin vertaisryhmissä läheiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan. Löydät läheisimmän omaisyhdistyksen FinFamin kautta. 

Omahoito-ohjelmat jaksamisen tueksi

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista voi olla apua kuormittavissa elämäntilanteissa. Ohjelmat sisältävät tietoa sekä erilaisia harjoituksia. Harjoittelemalla voi oppia rauhoittamaan oloaan esimerkiksi hengityksen ja tietoisen läsnäolon avulla.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös