Siirry pääsisältöön

Perustietoa uupumuksesta

Tags: Uupumus

Uupumus on seurausta pitkään kestäneestä henkisestä tai fyysisestä rasituksesta. Se jatkuu usein levosta huolimatta. Uupumus on kehon normaali reaktio, joka viestii tarpeesta löytää kuormitukselle ja palautumiselle tasapaino.

Väsymys yleensä poistuu lepäämällä, kun keho ja mieli saavat palautua rasituksesta. Uupumusasteisena väsymys jatkuu usein levosta huolimatta. Se ei myöskään ole suhteessa ponnistelun määrään.

Uupumusasteisen väsymyksen syynä on usein pitkään kestänyt yli voimien pinnisteleminen ja puutteellinen palautuminen.

Tilanteen korjaaminen vaatii lepoa, kehon ja mielen tasapainottamista, elämänarvojen tarkastelua ja konkreettisia muutoksia työssä ja elämäntavoissa. Uupumuksesta toipuminen on usein pitkä prosessi, johon mahtuu sekä ylä- että alamäkiä.

Milloin uupumukseen kannattaa hakea apua?

Jos väsymys ei poistu lepäämällä ja jos siihen liittyy esimerkiksi muistivaikeuksia tai halua vältellä kanssakäymistä muiden kanssa, on syytä hakea apua.

Huomaa

 • Joskus voimakas uupumuksen tunne herää sellaisten pienten askareiden yhteydessä, jotka ovat aiemmin sujuneet helposti. Tämä voi olla merkki myös fyysisestä sairaudesta tai puutostilasta. Niiden mahdollisuus on hyvä selvittää lääkärissä.
 • Masennus voi altistaa uupumiselle ja uupuminen voi johtaa masennusoireisiin. Uupumukseen ei aina liity mielialaoireita. Muistin ja keskittymisen ongelmat saattavat kestää pitkäänkin.
 • Työuupumuksen taustalla on työn ja työolosuhteiden pulmia, joiden selvittelyssä ja työterveyshuolto on usein paras kumppani. Tämä ei yksistään riitä korjaamaan uupumustilaa.

Uupumuksen omahoito-ohjelmasta voi olla apua. Ohjelmassa on tietoa ja harjoituksia, joiden avulla voi pohtia tilannettaan ja saada keinoja sen helpottamiseen.

Apua voi hakea myös terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai opiskeluterveydenhuollosta.

Miten uupumusta voi helpottaa itse?

Usein uupumuksen taustalla vaikuttaa monenlaisia työhön, elämään ja fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyviä tekijöitä. Kun mahdolliset sairaudet tai muut fyysiset pulmat on selvitetty, on tarpeen miettiä oman elämän kuormitus- ja voimavaratekijöitä.

Tilanteen korjaamisessa on parasta aloittaa tasapainon perustekijöistä:

 • säännöllinen elämänrytmi
 • riittävä lepo
 • säännöllinen ruokailu
 • omien voimien mukainen ulkoilu
 • yhteys toisiin ihmisiin

Jos uni on heikkolaatuista eikä virkistä, voi unettomuuden omahoito-ohjelmasta olla apua.

Muutokset elämässä ja ajattelussa tukevat toipumista

Kun pahin väsymys on hellittänyt, on aika miettiä asioiden tärkeysjärjestystä omassa elämässä. On hyvä pyrkiä tunnistamaan mahdolliset kuormittumiseen johtavat ajatusmallit.

Uupumus kapeuttaa ajattelua. Sen myötä esimerkiksi tunnollisuus saattaa voimistua haitallisesti. Asian katsominen ikään kuin parin askeleen päästä voi auttaa laittamaan sen suhteisiinsa.

Toipuminen edellyttää lähes aina myös konkreettisia muutoksia elämässä ja työssä. Näiden pohtimisessa kannattaa käyttää sekä saatavilla olevaa vertaistukea että tarvittaessa ammattilaisten apua.

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse tietää itse, kärsitkö uupumuksesta

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

 • terveyskeskuksesta
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta
 • työterveyshuollosta
Tags: Uupumus

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen

Sinua saattaa kiinnostaa myös