Siirry pääsisältöön

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapian läheteohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon.

Sosiaalinen jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko liittyy muiden ihmisten kanssa toimiseen tai huomion kohteena olemiseen. Pelkona on, että tekee jotain, joka nolostuttaa tai hävettää ja joutuu toisten kielteisesti arvioimaksi. Toisten seurassa oleminen tai esiintymistilanteet voi tuntua tukalalta ja nuori voi välttää monia asioita. Ongelma voi näyttäytyä myös ensisijaisesti punastumisena, käsien ja äänen vapinana, pahoinvointina tai huimauksena, virtsaamispakkona ja muina jännitysoireina tiettyjä sosiaalisia tilanteita kohdatessa. Tämä on enemmän kuin pelkkää ujoutta ja haittaa ikätasoista toimintaa.

Sisäänottokriteerit

 • F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä 13-17 vuotta
 • Riittävä suomen kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Tunnistautumisvaihtoehdot

 1. Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta
 2. Nuori käyttää omaa puhelinnumeroa, sähköpostia mutta tunnistautuminen ohjelmaan tapahtuu puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
 3. Nuori käy nettiterapiaa yhdessä vanhemman kanssa, käytetään vanhemman puhelinnumeroa, sähköpostia ja tunnistautuminen puolesta-asioimalla vanhemman verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma
 • Vaikea syömis-, käytös- tai päihdehäiriö

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt anamneesi ja ajankohtaisen tilanteen kuvaus
 • Diagnoosi(t) (sosiaalisten tilanteiden pelko, F40.1)
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseen ole
 • Valittu tunnistautumisratkaisu
  • Itsenäinen
  • Puolesta-asiointi
   • Maininta kenelle suostumus annettu 
 • Nuoren puhelinnumero
 • Nuoren sähköposti (jos ei ole, niin huoltajan)
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.