Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för unga med social ångest

Denna terapi syftar till att behandla social fobi.

Nervositet eller rädsla inför sociala situationer är förknippat med att interagera med andra människor eller att vara föremål för andras uppmärksamhet. Man är rädd för att göra något som gör en generad eller skamsen och att bli bedömd av andra. Att vara i sällskap med andra eller uppträda kan kännas svårt och ungdomen kan undvika många saker. Problemet kan också främst ta sig uttryck som rodnad, darrande händer, skakig röst, illamående eller yrsel, urinträngning och andra symtom på nervositet när man möter vissa sociala situationer. Det här är något annat än bara blyghet och innebär problem med att göra sådant som andra i samma ålder gör.

Antagningskriterier

 • F40.1 Social fobi
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder 13-17 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Inloggningsalternativ

 1. Ungdomen använder sitt eget telefonnummer och sin egen e-post och loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Ungdomen använder sitt eget telefonnummer och sin egen e-post, men loggar in i programmet genom att använda en vårdnadshavares nätbankskoder eller mobilcertifikat för att uträtta ärende för en annan person.
 3. Ungdomen gör nätterapin tillsammans med en vårdnadshavare, och man använder vårdnadshavarens telefonnummer, e-post och inloggning med vårdnadshavarens nätbankskoder eller mobilcertifikat för att uträtta ärende för en annan person.

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem
 • Svår ät-, beteende- eller missbruksstörning

Information som behövs för remissen

 • Kort anamnes och beskrivning av den nuvarande situationen
 • Diagnos(er) (social fobi, F40.1)
 • Ett konstaterande exkluderingskriterierna inte uppfylls och att det inte finns några andra hinder för att dra nytta av nätterapin
 • Valt inloggningsalternativ
  • Självständig
  • Uträtta ärende för en annan person
   • Information om vem som har fått samtycke 
 • Ungdomens telefonnummer
 • Ungdomens e-postadress (om hen inte har någon, ange vårdnadshavarens)
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.