Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä sosiaalinen jännittäminen on?

Sosiaalisessa jännittämisessä on kyse siitä, että toisten huomion kohteena oleminen ahdistaa tai pelottaa.

Sosiaalisia tilanteita jännittävä henkilö kokee huomion kiinnittymisen itseensä kiusalliseksi. Hän voi ajatella tietoisesti tai tiedostamattaan, että hänen käytöksensä on jotenkin hävettävää tai nolostuttavaa.

Pelätyt sosiaaliset tilanteet aiheuttavat ahdistusreaktion, joka voi ilmetä myös paniikkikohtauksen muodossa.

Mitä sosiaalisten tilanteiden pelko tarkoittaa?

Sosiaalisten tilanteiden pelosta voidaan puhua, jos sosiaalinen jännittäminen on tilanteeseen nähden kohtuuttoman voimakasta ja alkaa haitata arkielämää, kuten ihmissuhteita, opintoja tai työuraa.

Sosiaalisten tilanteiden pelkoa voidaan nimittää myös

 • sosiaaliseksi jännittämiseksi
 • sosiaaliseksi fobiaksi
 • sosiaaliseksi ahdistuneisuudeksi

Sosiaalisten tilanteiden pelko on diagnosoitavissa oleva mielenterveyden häiriö.  

Jännitystä ja ahdistusta aiheuttavat tilanteet

Jännittäviä tilanteita voivat olla esimerkiksi

 • julkinen esiintyminen
 • yhteinen ruokailu tai kahvitilaisuus
 • puhelimella soittaminen
 • osallistuminen juhliin, kokoukseen, koulutukseen tai muuhun ryhmätapahtumaan
 • työhaastattelu tai esimiehen tapaaminen
 • yleisen wc:n käyttö

Yleensä jännittävimpiä ovat sellaiset tilanteet, joissa on läsnä tuttuja, mutta ei erityisen läheisiä ihmisiä. Jännittämistä ei esiinny kaikkein läheisimpien ystävien ja sukulaisten seurassa eikä välttämättä ventovieraiden kanssa.

Miten sosiaalinen jännitys oireilee?

Sosiaalisten tilanteiden pelkoon voi liittyä esimerkiksi seuraavia oireita.

Fyysiset oireet

 • punastuminen
 • hikoilu
 • käsien vapina
 • äänen väriseminen ja suun kuivuminen
 • sydämen nopeutunut tykytys
 • vatsan tuntemukset (esim. ”perhosia vatsassa”)

Ajatteluun liittyvät oireet

 • ajatus, että on muiden tarkkailun kohteena
 • pelko nolatuksi tai muiden arvostelemaksi tulemisesta
 • liiallinen itsetarkkailu

Sosiaaliset ongelmat ja toimintakyvyn lasku

 • sosiaalisten tilanteiden välttely
 • ongelmat ystävyys- ja parisuhteissa
 • työ- tai opiskelukyvyn lasku