Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är social ångest?

Social nervositet innebär att ångest eller ängslan orsakas av att vara föremål för någon annans uppmärksamhet.

En person som spänner sig för sociala situationer upplever att det är pinsamt att bli föremål för uppmärksamhet. Personen kanske tror, medvetet eller omedvetet, att hens beteende på något sätt är skamligt eller pinsamt.

De sociala situationer som känns obehagliga orsakar en ångestreaktion, som också kan uttrycka sig i form av en panikattack.

Vad innebär social ångest?

Social ångest innebär att nervositeten i sociala situationer är orimligt stark i förhållande till situationen och den börjar hindra vardagen, till exempel människorelationer, studier eller arbete.

Rädsla för sociala situationer kan också kallas

 • att spänna sig i sociala situationer
 • social fobi
 • social ångest

Rädsla för sociala situationer är en diagnostiserbar psykisk störning.  

Situationer som orsakar nervositet och ångest

Sådana situationer kan till exempel vara

 • offentliga framträdanden
 • gemensamma måltider eller kaffestunder
 • att ringa telefonsamtal
 • att delta i fester, möten, utbildningar eller andra gruppevenemang
 • en anställningsintervju eller ett möte med chefen
 • att använda en offentlig toalett

I regel är sådana situationer mest spännande där bekanta människor, som ändå inte står en särskilt nära, är närvarande. Nervositet förekommer inte med de närmaste vännerna och släktingarna och inte heller alltid med helt främmande människor.

Vilka är symtomen på social nervositet?

Rädsla för sociala situationer kan till exempel åtföljas av följande symtom.

Fysiska symtom

 • rodnad
 • svettning
 • skakande händer
 • darrande röst och torr mun
 • hjärtklappning
 • bukförnimmelser (t.ex. ”fjärilar i magen”)

Symtom som hänger ihop med tankar

 • tanken om att bli observerad av andra
 • rädsla för att bli generad eller kritiserad av andra
 • överdriven själviakttagelse

Sociala problem och nedsatt funktionsförmåga

 • undvikande av sociala situationer
 • problem med vänner och i parrelationen
 • nedsatt arbets- eller studieförmåga