Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

8. Tunnista kehonkuvasi

Kehonkuva koostuu omaan vartaloon liittyvistä ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Miten näen oman kehoni? Mitä ajattelen siitä? Millaisen arvon annan sille? Miltä tuntuu olla omassa kehossani?

Syömiseen liittyvissä ongelmissa ja syömishäiriöissä on hyvin tavallista, että oma kehonkuva on kielteinen, arvosteleva tai vääristynyt.

Toipuminen ja kehonkuva

Syömisongelmista kärsivillä, kehonkuva saa usein ylikorostuneen roolin omassa minäkuvassa ja itsetunnossa. Tällöin omanarvontunne nojautuu liiallisesti ulkonäköön, painoon, kokoon ja muotoon. Toipumisprosessissa on tärkeää harjoitella uutta, lempeämpää suhtautumista itseensä ja omaan kehoonsa.

On myös tärkeää pohtia, mistä kaikesta muusta itsetunto ja oma arvo koostuvat kuin painosta ja koosta.

Harjoitus: Kehonkuvan merkitys omassa elämässä

Tavoite

Tunnistat, minkälainen merkitys kehonkuvalla ja ulkonäöllä on omalle itsetunnollesi. Löydät myös muita asioita, joista omanarvontunteesi voisi koostua.

Ohje

Lue tehtävän kysymykset, ja pohdi niihin vastauksia.

Mitkä asiat vaikuttavat siihen, miten arvioit itsesi?

Missä roolissa keho ja ulkonäkö ovat itsetunnollesi?

Loading ...

Mitkä muut asiat ovat tärkeitä omassa itsessäsi ja elämässäsi kuin keho?

Mistä sellaisista asioista pidät itsessäsi, mitkä eivät liity kehoon tai ulkonäköön? Missä olet hyvä? Mistä olet itsessäsi ylpeä? 

Loading ...

Läsnäolo kehossa

Syömiseen liittyvissä ongelmissa ja syömishäiriöissä on tavallista, että omaa kehoaan tarkkailee ja arvostelee ulkoapäin. Toipuessa on hyvä harjoitella kuuntelemaan omaa kehoaan ja olemaan siinä läsnä.

Se, että jatkuvan ulkoapäin tapahtuvan arvioinnin sijaan oppii havainnoimaan omaa kehoaan sisältäpäin, tukee tervettä kehosuhdetta ja omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista. Miltä tuntuu olla minä juuri nyt? Mitä kehoni viestii minulle? Mitä se kertoo, kaipaa ja tarvitsee?

Harjoitus: Mielikuvaharjoitus (3:51)

Tavoite

Opit käyttämään mielikuvia kehosi rentouttamiseen.

Ohje

Kuuntele tai lue harjoitus. Opit harjoituksen kautta tunnistamaan, missä kehon alueilla tunnet esimerkiksi jännittyneisyyttä. Opit käyttämään helpottavia mielikuvia kehosi rentouttamiseen.

Harjoitus löytyy myös tekstinä.

Audio file