Siirry pääsisältöön

Pakko-oireisen häiriön nettiterapian läheteohje

Tämä terapia on tarkoitettu pakko-oireisen häiriön hoitoon. Pakko-oireisessa häiriössä kärsimystä aiheuttavat useimpina päivinä toistuvat pakkoajatukset tai pakkotoiminnot.

Pakkoajatukset ovat ahdistavia ajatuksia ja mielikuvia, kuten pelot likaantumisesta ja tautien tarttumisesta tai jatkuvat epäilyt omasta huolimattomuudesta. Myös mielikuvat toisten vahingoittamisesta tai epämiellyttävät seksuaaliset mielikuvat ovat yleisiä pakkoajatuksia. Pakkotoiminnot ovat toistuvaa epätarkoituksenmukaista käytöstä kuten lukkojen ja sähkölaitteiden tarkastaminen, käsien pesu ja esineiden järjestely. Pakkotoiminnot voivat olla myös mielensisäistä toimintaa kuten kaavamainen laskeminen tai sanojen toistelu. Pakkotoimintojen avulla henkilö pyrkii usein estämään jonkin vahingollisen tapahtuman.

Pakkoajatukset tulee erottaa liiallisesta arkielämän asioista huolehtimisesta ja murehtimisesta, joka viittaa enemmän yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön. Henkilö kokee ainakin osan pakkoajatuksista tai pakkotoiminnoista liioiteltuna tai epätarkoituksenmukaisena. Yleensä pakkoajatukset koetaan epämiellyttäviksi ja niitä pyritään torjumaan.

Sisäänottokriteerit:

 • Pakko-oireinen häiriö (F42)
 • Potilaalla on käytössä sähköposti ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti

Poissulkukriteerit:

 • Itsemurhavaara / akuutti itsetuhoisuus
 • Akuutti psykoottinen häiriö
 • Skitsofrenia
 • Vaikea päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.