Siirry pääsisältöön

Pakko-oireisen häiriön nettiterapian läheteohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu pakko-oireisen häiriön hoitoon. Pakko-oireisessa häiriössä kärsimystä aiheuttavat useimpina päivinä toistuvat pakkoajatukset tai pakkotoiminnot.

Pakkoajatukset ovat ahdistavia ajatuksia ja mielikuvia, kuten pelot likaantumisesta ja tautien tarttumisesta tai jatkuvat epäilyt omasta huolimattomuudesta. Myös mielikuvat toisten vahingoittamisesta tai epämiellyttävät seksuaaliset mielikuvat ovat yleisiä pakkoajatuksia. Pakkotoiminnot ovat toistuvaa epätarkoituksenmukaista käytöstä kuten lukkojen ja sähkölaitteiden tarkastaminen, käsien pesu ja esineiden järjestely. Pakkotoiminnot voivat olla myös mielensisäistä toimintaa kuten kaavamainen laskeminen tai sanojen toistelu. Pakkotoimintojen avulla henkilö pyrkii usein estämään jonkin vahingollisen tapahtuman.

Pakkoajatukset tulee erottaa liiallisesta arkielämän asioista huolehtimisesta ja murehtimisesta, joka viittaa enemmän yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön. Henkilö kokee ainakin osan pakkoajatuksista tai pakkotoiminnoista liioiteltuna tai epätarkoituksenmukaisena. Yleensä pakkoajatukset koetaan epämiellyttäviksi ja niitä pyritään torjumaan.

Sisäänottokriteerit

 • F42 Pakko-oireinen häiriö
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.