Siirry pääsisältöön

Paniikkihäiriön nettiterapian läheteohjeet

Tämä nettiterapia on tarkoitettu paniikkihäiriön hoitoon, eikä sovi muiden ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Paniikkihäiriöstä kärsivillä voi olla muutakin ahdistuneisuutta, mikä ei ole este tähän hoitoon lähettämiselle, kunhan paniikkihäiriö on selvästi diagnosoitu ja asiakkaan pääasiallisin ahdistuneisuushäiriö. Oleellista on, että asiakas kärsii juuri paniikkihäiriöstä, eivätkä oireet johdu jostain muusta sairaudesta.

Lievät masennusoireet ovat paniikkihäiriöstä kärsivillä tavallisia, eivätkä ole este hoidolle. Paniikkihäiriön nettiterapia sisältyy ahdistuneisuushäiriöiden Käypä Hoito -suositukseen.

Paniikkihäiriölle ovat ominaisia tiheästi toistuvat paniikkikohtaukset, jatkuva huoli niiden uusiutumisesta tai kohtausten pelon aiheuttama käytöksen muutos kuten välttely. Paniikkikohtauksille on ominaista äkillisyys ja odottamattomuus. Jos kohtauksiin liittyy julkisten paikkojen pelkoa, tilaa kutsutaan myös paniikkihäiriöksi julkisten paikkojen pelolla.

Ennen asiakkaan lähettämistä paniikkihäiriön nettiterapiaan, on lähettävällä taholla oltava riittävä varmuus siitä, että paniikkikohtaukset eivät aiheudu muusta häiriöstä, kuten esimerkiksi endokrinologisesta sairaudesta tai pitkään jatkuneesta päihteidenkäytöstä.

Sisäänottokriteerit

 • paniikkihäiriö tai keskivaikea paniikkihäiriö
 • käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Poissulkukriteerit

 • itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • ajankohtainen psykoottisuus
 • vaikea persoonallisuushäiriö
 • kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Paniikkihäiriön nettiterapian lähetteeseen

 • Lyhyt kuvaus asiakkaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta ja niistä tilanteista joissa paniikkioireet tulevat.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.