Siirry pääsisältöön

Pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden nettiterapian läheteohjeet

Nettiterapia on tarkoitettu potilaille, jotka kärsivät pitkäkestoisesta, toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävästä kehollisesta oireesta, jolle ei ole löytynyt tutkimuksissa selittävää syytä tai riittävää hoitoa. Oireita voi tulla mistä tahansa elinjärjestelmästä, mutta tavallisimpia ovat erilaiset kivut, iho-oireet, hengitysoireet, väsymys tai suolisto-oireet.

Nettiterapia perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jossa keskeisenä tavoitteena on rauhoittaa elimistön stressitilaa ja opetella omaa hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Ammattilainen toimii taustatukena koko ohjelman ajan.

Ohjelma sopii potilaille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan ja muokkaamaan oireisiin liittyviä toiminta- ja ajatusmalleja parantaakseen elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Muu sairaus ei ole este ohjelmaan osallistumiselle.

Sisäänottokriteetit

 • Pitkäaikainen (>3kk) merkittävää haittaa aiheuttava kehollinen oire, jolle ei tutkimuksissa löytynyt selittävää syytä tai riittävää hoitoa.
 • Potilaan kanssa on keskusteltu miksi lähete tehdään kuntousohjelmaan.
 • Valmius ja motivaatio työskennellä ajatus- ja toimintamallien muokkaamiseksi.
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Poissulkukriteerit

 • Toimintakykyä haittaava päihdehäiriö
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Diagnoosikoodi (esim. R68.88, M79.7, K59.9)
 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.