Siirry pääsisältöön

Pitkäaikaisten kehollisten oireiden nettiterapian läheteohjeet

Nettiterapia on tarkoitettu potilaille, jotka kärsivät pitkäkestoisesta, toimintakykyä ja elämänlaatua heikentävästä kehollisesta oireesta, jolle ei ole löytynyt tutkimuksissa selittävää syytä tai riittävää hoitoa. Oireita voi tulla mistä tahansa elinjärjestelmästä, mutta tavallisimpia ovat erilaiset kivut, iho-oireet, hengitysoireet, väsymys tai suolisto-oireet.

Nettiterapia perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jossa keskeisenä tavoitteena on rauhoittaa elimistön stressitilaa ja opetella omaa hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Ammattilainen toimii taustatukena koko ohjelman ajan.

Ohjelma sopii potilaille, jotka ovat valmiita tarkastelemaan ja muokkaamaan oireisiin liittyviä toiminta- ja ajatusmalleja parantaakseen elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Muu sairaus ei ole este ohjelmaan osallistumiselle.

Sisäänottokriteerit

 • Pitkäaikainen (> 3 kk) merkittävää haittaa aiheuttava kehollinen oire, jolle ei tutkimuksissa löytynyt selittävää syytä tai riittävää hoitoa
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Diagnoosikoodi (esim. R68.88, M79.7, K59.9)
 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.