Siirry pääsisältöön

Ryhmähoito mielenterveyshäiriöissä

Ryhmähoito sopii mainiosti mielenterveyden hoitoon. Ryhmähoitoa käytetään laajasti moniin tilanteisiin ja kaikkien eri ikäryhmien avuksi.

Ketkä osallistuvat ryhmähoitoon?

Ryhmähoitoa suositellaan tilanteisiin, joissa ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus nähdään toipumista edistävänä tekijänä.

Ryhmähoidossa on aina mukana

  • ryhmän ohjaaja tai ohjaajat sekä
  • ryhmän jäsenet.

Ryhmän ohjaajat ovat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ohjaajina voivat toimia myös kokemusasiantuntijat ja vertaiset.

Ryhmän jäsenillä on usein samantyyppinen

  • elämäntilanne
  • oireita tai sairaus
  • tavoite arjessaan
  • tiedon ja ohjauksen tarve.

Millaista ryhmähoito on käytännössä?

Ryhmähoito on käytännössä osallistumista ryhmän tapaamisiin. Joskus tapaamisten välillä tehdään kotitehtäviä.

Tapaamiset ovat usein säännöllisiä, ja niille on asetettu tavoitteita. Monissa ryhmissä tapaamisten määrä on sovittu ennalta.

Ryhmät voivat olla luonteeltaan joko avoimia tai suljettuja. Suljetuista ryhmistä puhutaan silloin, kun tapaamisissa on aina samat osallistujat. Joskus ryhmän jäsenet käyvät alkuhaastattelussa ennen ryhmään sitoutumista.

Avoimissa ryhmissä ryhmän kokoonpano voi muuttua. Niissä ei aina vaadita samanlaista sitoutumista kuin suljetuissa ryhmissä.

Ryhmämuodosta riippumatta on tärkeää, että osallistujilla on samansuuntaiset tavoitteet elämässään.

Ryhmähoidon sisältö voi vaihdella paljonkin.

Ryhmässä voidaan keskustellen

  • saada tietoa
  • vaihtaa kokemuksia
  • voimaantua muiden ryhmän jäsenten tarinoista
  • harjoitella sosiaalisia- ja tunnetaitoja.

Ryhmähoito voi olla myös hyvinkin toiminnallista. Siellä voidaan harjoitella keinoja, joiden avulla mielen hyvinvointia lisätään arkeen. Ryhmät voivat perustua esimerkiksi taide-, musiikki-, kirjallisuus- tai toimintaterapiaan.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös