Skip to main content

Gruppvård vid psykiska störningar

Gruppvård passar bra för mentalvård. Gruppvård används i stor utsträckning för många situationer och för att hjälpa alla olika åldersgrupper.

Vilka deltar i gruppvården?

Gruppvård rekommenderas i situationer där interaktionen mellan gruppmedlemmarna ses som en faktor som främjar återhämtningen.

I gruppvård deltar alltid

 • gruppledare (en eller flera) samt
 • gruppmedlemmarna.

Gruppledarna är i huvudsak yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Erfarenhetsexperter och personer i liknande situationer kan också fungera som ledare.

Gruppmedlemmarna har ofta liknande

 • livssituationer
 • symtom eller sjukdomar
 • mål i vardagen
 • behov av information och vägledning.

Hur är gruppvården i praktiken?

Gruppvård är i praktiken deltagande i gruppmöten. Ibland utför man hemuppgifter mellan mötena.

Mötena är ofta regelbundna och har uppsatta mål. I många grupper har man kommit överens om antalet möten på förhand.

Grupperna kan vara antingen öppna eller slutna till sin natur. Man talar om slutna grupper när mötena alltid har samma deltagare. Ibland går gruppmedlemmarna igenom en första intervju innan de förbinder sig till gruppen.

I öppna grupper kan gruppens sammansättning förändras. Dessa kräver inte alltid samma nivå av engagemang som slutna grupper.

Oavsett gruppform är det viktigt att deltagarna har liknande mål i sina liv.

Innehållet i gruppvården kan variera mycket.

I en grupp kan man diskutera

 • få information
 • utbyta erfarenheter
 • få kraft av andra gruppmedlemmars berättelser
 • öva sociala och emotionella färdigheter.

Gruppvården kan också vara mycket funktionell. Där kan man öva på metoder för att öka välbefinnandet i vardagen. Grupper kan baseras på till exempel konst-, musik-, litteratur- eller ergoterapi.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

  Du kanske också är intresserad av