Siirry pääsisältöön

Julkinen terveydenhuolto mielenterveyden tukena

Jokaisella on oikeus saada mielenterveyden häiriöihin apua julkisesta terveydenhuollosta, jota järjestävät hyvinvointialueet.

Mitä julkinen terveydenhuolto on?

Julkinen terveydenhuolto on hyvinvointialueiden tuottamaa terveydenhuoltoa. Se muodostaa Suomen terveysjärjestelmän ytimen.

Se jakautuu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

  • Perusterveydenhuollon ajanvaraukseen tai palveluohjaukseen voit itse ottaa yhteyttä.
  • Erikoissairaanhoitoon pääsemiseksi tarvitaan perusterveydenhuollossa tehty lähete.

Julkinen terveydenhuolto rahoitetaan julkisin varoin. Suurin osa kustannuksista katetaan kuntien ja valtioiden keräämillä veroilla.

Asiakkaalta peritään usein asiakasmaksu, joka on hoidon todellista kustannusta huomattavasti pienempi. Erikoissairaanhoidossa psykiatrian poliklinikkakäynnit ovat potilaalle maksuttomia.

Hoito alkaa perusterveydenhuollosta

Mielenterveyden häiriöitä hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Jos käyt töissä, opiskelet tai käyt koulua, voit olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon tai opiskelu- tai kouluterveydenhuoltoon.

Perusterveydenhuollosta saatava apu voi olla esimerkiksi

  • keskusteluhoitoa yksilöllisesti tai ryhmässä
  • ohjausta itsenäisesti suoritettavaan hoitoon, kuten omahoito-ohjelmaan
  • omahoito-ohjelman suorittamista ammattilaisen tukemana
  • lähetteen tekemistä nettiterapiaan
  • lääkityksen tarpeen arviointia
  • mahdollisen levon tai sairausloman määräämistä

Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon

Perusterveydenhuollon lääkäri tekee lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon silloin, kun on kyse

  • vakavammasta kuin lievästä tai keskivaikeasta oirehdinnasta tai
  • aloitettu hoito ei tuo riittäviä tuloksia.

Mielenterveyden häiriöitä pyritään hoitamaan ensisijaisesti avohoitona eli polikliinisina käynteinä terveyden- tai sosiaalialan ammattilaisen luona.

Sairaalahoito on aina poikkeustilanne. Ympärivuorokautisen sairaalahoidon vaihtoehtona on myös päiväsairaala.

Hoito perustuu yksilöllisesti tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä potilaan ja mahdollisuuksien mukaan myös läheisten kanssa.

Hoito on moniammatillista yhteistyötä, joka tarkoittaa sitä, että hoitoon voi osallistua eri erikoisalojen ammattilaisia. Hoitotiimi voi koostua esimerkiksi lääkäristä, sairaanhoitajasta, sosiaalityöntekijästä, fysioterapeutista ja toimintaterapeutista.

Erikoissairaanhoidossa saatetaan tehdä myös arvio psykoterapian tarpeesta. Lähetteen Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tekee psykiatrian erikoislääkäri.

Kartoita ensin yhdistysten ja järjestöjen tuki

Mikäli haluat matalan kynnyksen keskusteluapua, vertaistukea, mielekästä tekemistä päiviisi tai käytännöllisiä neuvoa, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä yhdistyksiin ja järjestöihin.

Näitä ovat esimerkiksi seurakuntien palvelut, mielenterveysyhdistykset, potilasjärjestöt sekä auttavat puhelimet ja chat-palvelut.

Julkiseen terveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä silloin, kun tarvitset terveydenhuollon ammattilaisen apua tilanteeseesi.

Entä milloin julkisen terveydenhuollon sijaan yksityiselle?

Jos taloudellinen tilanteesi sallii tai sinulla esimerkiksi on vakuutus, voit julkisen terveydenhuollon sijaan käyttää yksityisiä palveluita.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös