Siirry pääsisältöön

Seurakunnat mielenterveyden tukena

Myös monilla seurakunnilla on mielenterveyttä edistävää toimintaa. Kun kirkon tukea hakee, ei uskolla tai kirkon jäsenyydellä ole merkitystä. Kirkon kautta on mahdollista saada tukea mm perheeseen ja parisuhteeseen liittyviin ongelmiin sekä taloudellisiin pulmiin.

Kirkkojen perustehtävä on auttaa ja tukea ihmisiä vaikeuksien keskellä. Erityisesti diakoniatyö toteuttaa tätä perustehtävää. Diakonit ja diakonissat tarjoavat tukeaan kansalaisille suoraan ja työskentelevät myös yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa.

Kirkoissa työskentelevät diakonit ja diakonissat auttavat ihmisiä, jotka elävät vaikeissa elämäntilanteissa. Myös papit ja perhetyöntekijät tarjoavat tukeaan.

Kirkon työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Alueellisesti kirkkojen toiminnassa on paljon vaihtelua. Tarkat tiedot oman alueen toiminnasta löytyvät paikallisen seurakunnan verkkosivuilta ja seurakuntalehdistä. Tietoa saa myös soittamalla suoraan oman alueen kirkon diakoniatyöhön tai kirkon toiminnasta vastaavaan tahoon, kuten kirkkoherranvirastoon.

Keskusteluapua

Valtakunnallista apua tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kaikille suomalaisille tarkoitettua keskusteluapua on saatavilla puhelimitse ja chat-palveluna. 

Esimerkkejä kirkon tarjoamasta tuesta

Yksinäisyys ja syrjäytyminen

Kirkko pyrkii lievittämään toimillaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä voi helpottaa elämäntilanteen hankaluuksissa auttamisen lisäksi myös osallisuutta lisäämällä. Kirkko tarjoaa tähän esimerkiksi toimintaa, vertaisryhmiä, lähimmäistyötä ja kotikäyntityötä.

Suru ja menetykset

Kirkon työntekijöistä saa tukea henkilökohtaisiin elämänkriiseihin, kuten läheisen menetyksen tai sairastumisen aiheuttamaan suruun.

Apua on tarjolla kaikille ikäryhmille – lapsille, nuorille ja aikuisille. Kirkko antaa keskusteluapua ja järjestää erilaisia ryhmiä, kuten läheisensä menettäneille suunnattuja sururyhmiä.

Seurakunnat tekevät kuntien kanssa kiinteää yhteistyötä kriisityössä. Kirkon työntekijät voivat tulla mukaan debriefing-tapaamiseen eli jälkipuintiin ja auttaa kriisiterapian järjestämisessä.

Perheneuvontaa perheille

Kirkon perheneuvonnan tavoite on tukea perheitä. Perheneuvonnassa voi keskustella parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman roolin haasteista. Perheneuvontaan voi ottaa yhteyttä yksin, parina tai perheenä. Perheneuvontaan saa yhteyden evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat

Kuten muissakin terveyden ongelmissa, myös mielenterveys- ja päihdeongelmissa voi hakea apua kirkon työntekijöiltä. Kirkoista voi saada esimerkiksi keskusteluapua, ryhmätapaamisia, mielekästä tekemistä ja vertaistukea.

Kirkon työntekijöitä voi pyytää mukaan myös muun tahon järjestämään hoitoon. He voivat esimerkiksi osallistua verkostotyöhön tai vierailla sairaalassa, vankilassa tai muussa laitoksessa.

Huolet taloudessa tai arjessa selviytymisessä

Kirkon työntekijät pyrkivät auttamaan myös arjen huolissa keskustellen, ohjaten ja konkreettisilla avustuksilla.

Diakoniatyö on keskustelua huolista ja huolien syiden selvittämistä. Diakonilta voi pyytää ohjausta ja neuvontaa tai esimerkiksi apua virastossa asioimisessa tai lomakkeen täyttämisessä. Kirkoilla on myös mahdollisuus antaa jonkin verran ruoka-apua tai vaatelahjoituksia.

Kirkko ehkäisee erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä auttamalla heitä taloudellisesti Tukikummit-säätiön varoin. Näitä varoja voi hakea harrastusten tai oppimateriaalien kuluihin.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös