ADHD:n nettiterapia

​​​​​​Tämä nettiterapia on tarkoitettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon (ADHD) 16-vuotta täyttäneille. ADHD on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Sen ydinoireet liittyvät keskittymiseen, aktiivisuuden säätelyyn ja impulssikontrolliin. Nettiterapian tavoitteena on lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä arjessa. Oireita arvioidessa on huomioitava, että oireet ovat pitkäkestoisia, esiintyvät erilaisissa tilanteissa, eivätkä johdu esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöstä. ​Lisää tietoa ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta.

Tämä nettiterapia on uusi. Sisältöön voi tulla vielä pieniä parannuksia esimerkiksi palautteiden perusteella.


ADHD:n nettite​ra​pian esittelysivu

Sisäänottokriteetit:

 • ADHD (F90.0)
 • Potilaan kanssa keskustelussa ilmennyt motivaatio työskennellä nettiterapiassa
 • Potilaalla käytössä älypuhelin tai tabletti(Android tai Apple).
 • Potilaalla käytössä sähköposti ja mobiilivarmenne, verkkopankkitunnistautuminen tai varmennekortti​.

Poissulkukriteerit:

 • Ajankohtainen itsetuhoisuus tai itsemurhan vaara
 • Ajankohtainen hoitamaton päihdeongelma
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen psykoottisuus

Lähetteeseen tarvittavat tiedot:

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämän h​etkisestä tilantees​ta.
 • Mikäli potilaalla on kaksisuuntainen mielialahäiriö tai psykoottinen häiriö, tulee se mainita lähetteessä ja kuvata ajankohtainen vointi.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.​
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.​
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​


 ‭(Hidden)‬ Content Editor