Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Masennuksen_laheteohjeet

Masennuksen nettiterapia

​Läheteohjeet​

​​Oleellista on, että asiakas kärsii lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta, joka voi häiritä henkilön normaalia toimintaa, ammatissa selviytymistä, sosiaalista aktiviteettia tai sosiaalisia suhteita. Masennuksen ​nettiterapia sisältyy ​depression Käypä Hoito -suositukseen.​​

Masennuksen keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto tai mielihyvä. Oire vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Lisäksi ilmenee joitain muita masennustilalle ominaisia oireita, joita voivat olla esimerkiksi merkittävä painon lasku tai nousu, unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, lähes päivittäinen väsymys tai voimattomuus, liikkeiden ja mielen hidastuminen tai kiihtyneisyys, arvottomuuden tai syyllisyyden tunteet, vaikeudet ajatella, keskitt​yä tai tehdä päätöksiä, kuolemaan liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireisiin liittyy usein eriasteista ahdistuneisuutta sekä alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Hetkel​linen masentunut mieliala tai suru reaktiona erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin ei ole osoitus masennustilasta. Masennustilassa mielialan muutos ja siihen liittyvät oireet kestävät yhtäjaksoisesti ainakin joitain viikkoja.

Vaikea-asteisesta masennuksesta kärsivät asiakkaat eivät kuulu nettiterapiaan, vaan erikoissairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Masennuksen vakavuusastetta tulee arvioida huolellisesti ja huomioida sekä asiakkaan itsensä raportoimat oireet että myös objektiiviset tutkimuslöydökset.

Sisäänottokriteerit

 • Lievä tai keskivaikea masennustila
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteerit

 • Pitkäaikainen ja usein toistuva (eli krooninen) masennus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Ajankohtainen psykoottisuus
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Vaikea persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen toimintakykyyn vaikuttava päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Masennuksen nettiterapian lähetteeseen​

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole​
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (pdf)

Lähetteiden toimitusosoit​teet​

​Sähköiset lähetteet:

HUS
Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste:
PSYKIATRIA
Paperilähetteet:​

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL803 00029 HUS
fax. (09) 471 81717​​

Lisätietoja

HUS:n sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
lähetehoitaja Sonja Alanko, 050 464 6491, sonja.alanko@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 
Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

 

​ ​​

​​​​