Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » Masennuksen_laheteohjeet

Masennuksen nettiterapia

​​​​Läheteohjeet​

​​Oleellista on, että asiakas kärsii lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta, joka voi häiritä henkilön normaalia toimintaa, ammatissa selviytymistä, sosiaalista aktiviteettia tai sosiaalisia suhteita. Masennuksen ​nettiterapia sisältyy ​depression Käypä Hoito -suositukseen.​​

Masennuksen keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto tai mielihyvä. Oire vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Lisäksi ilmenee joitain muita masennustilalle ominaisia oireita, joita voivat olla esimerkiksi merkittävä painon lasku tai nousu, unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, lähes päivittäinen väsymys tai voimattomuus, liikkeiden ja mielen hidastuminen tai kiihtyneisyys, arvottomuuden tai syyllisyyden tunteet, vaikeudet ajatella, keskitt​yä tai tehdä päätöksiä, kuolemaan liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireisiin liittyy usein eriasteista ahdistuneisuutta sekä alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Hetkel​linen masentunut mieliala tai​ suru reaktiona erilaisiin pettymyksiin tai menetyksiin ei ole osoitus masennustilasta. Masennustilassa mielialan muutos ja siihen liittyvät oireet kestävät yhtäjaksoisesti ainakin joitain viikkoja.

Vaikea-asteisesta masennuksesta kärsivät asiakkaat eivät kuulu nettiterapiaan, vaan erikoissairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Masennuksen vakavuusastetta tulee arvioida huolellisesti ja huomioida sekä asiakkaan itsensä raportoimat oireet että myös objektiiviset tutkimuslöydökset.

Masennuksen nettiterapian esittelysivu​

Sisäänottokriteerit

 • Lievä tai keskivaikea masennustila
 • Käytössä sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Poissulkukriteerit

 • Pitkäaikainen ja usein toistuva (eli krooninen) masennus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Ajankohtainen psykoottisuus
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Vaikea persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen toimintakykyyn vaikuttava päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Masennuksen nettiterapian lähetteeseen​

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole​
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (pdf)

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

​​​

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 
Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

 

​ ​​

​​​​