Skip to main content

Nätterapi för depression

Nätterapin för depression är avsedd för personer med lindrig eller medelsvår depression. Med hjälp av evidensbaserade övningar kan man ersätta negativa tankemönster med aktiviteter som höjer sinnesstämningen.

Mål

Du får information om depression och tittar på hur depressionen påverkar dina tankar och känslor och ditt beteende. Nätterapin bygger på självständigt arbete och på dokumenterat effektiva övningar. Till ditt stöd har du en nätterapeut som är specialiserad på dina symtom och som du har kontakt med via meddelanden. Hen kommenterar dina övningar och svarar på dina frågor.

Längd

I terapin gör du självständigt under ungefär sju veckors tid en session på cirka en timme i taget. Du kan genomgå sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid en tidpunkt som är lämplig för dig.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för depression? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på ingångssidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för depression är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.