Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » unettomuuden_lahetteet

Unettomuuden nettiterapia

​​​​​​​​​​​​​​​​Läheteohjeet unettomuuden nettiterapiaan

Unettomuuden kognitiivinen  terapia on unettomuushäiriön ensisijainen hoitomuoto (1, 2). Hoitamaton unettomuus johtaa pitkittyessään erilaisiin terveysriskeihin ja uhkaa muiden sairauksien hoitotasapainoa. Unettomuuden hyvä hoito on tärkeää myös silloin, kun yksilöllä on jokin toinen psykiatrinen häiriö, kuten esimerkiksi masennus.​

HUS Unettomuuden nettiterapia pohjautuu unettomuuden kognitiiviseen terapiaan, josta on kehitetty älypuhelimeen asennettava, terapeutin tukema oppimisympäristö. Unettomuuden nettiterapia on näyttöön perustuva hoitomuoto.

Unettomuuden nettiterapia soveltuu unettomuuden hoitoon silloin, kun häiriön taustalla on lääkärin arvion mukaan psykologisia mekanismeja. Uniapnea, levottomat jalat -oireyhtymä tai unirytmin häiriö eivät kuulu unettomuuden nettiterapiaan, ellei potilaalla esiinny samanaikaisesti unettomuushäiriötä.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Remissanvisningar för Nätterapi mot sömnlöshet​

Unettomuuden nettite​ra​pian esittelysivu

Presentationssida för Nätterapi​ mot sömnlöshet

Sisäänottokriteetit:

 • Unettomuushäiriö (F51.0)
 • Potilaalla käytössä älypuhelin tai tabletti (Android tai Apple).
 • Potilaalla käytössä mobiilivarmenne, verkkopankkitunnistautuminen tai varmennekortti​.

Poissulkukriteerit:

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja pitkäaikaiset psykoottiset häiriöt, mikäli sairaus ei ole ollut vähintään 3kk hyvässä hoitotasapainossa.
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Ajankohtainen hoitamaton päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot:

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänh​etkisestä tilantees​ta.
 • Mikäli potilaalla on kaksisuuntainen mielialahäiriö tai psykoottinen häiriö, tulee se mainita lähetteessä ja kuvata ajankohtainen vointi.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.​
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.​
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi.​
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​Psykiatrian sisällä voi IT-psykiatrialle lähettää suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset" lähetemääräystä tehtäessä.​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​​

​OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​​

Läh​​teet:

1) Riemann D, Baglioni C, Bassetti C ym. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res 2017;26:675-700.

​2) Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 19.03.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi/.

 

 
​​​
​​

 

 

​ ​​