Nettiterapiat » Läheteohjeet » Pages » unettomuuden_lahetteet

Unettomuuden nettiterapia

​​​​​​​​​Läheteohjeet unettomuuden nettiterapiaan

Unettomuuden kognitiivinen  käyttäytymisterapia on unettomuushäiriön ensisijainen hoitomuoto (1, 2). Hoitamaton unettomuus johtaa pitkittyessään erilaisiin terveysriskeihin ja uhkaa muiden sairauksien hoitotasapainoa. Unettomuuden hyvä hoito on tärkeää myös silloin, kun yksilöllä on jokin toinen psykiatrinen häiriö, kuten esimerkiksi masennus.​

HUS Unettomuuden nettiterapia pohjautuu unettomuuden kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, josta on kehitetty älypuhelimeen asennettava, terapeutin tukema oppimisympäristö. Unettomuuden nettiterapia on näyttöön perustuva hoitomuoto.

Unettomuuden nettiterapia soveltuu unettomuuden hoitoon silloin, kun häiriön taustalla on lääkärin arvion mukaan psykologisia mekanismeja. Uniapnea, levottomat jalat -oireyhtymä tai unirytmin häiriö eivät kuulu unettomuuden nettiterapiaan, ellei potilaalla esiinny samanaikaisesti unettomuushäiriötä.

Sisäänottokriteetit:

 • Unettomuushäiriö (F51.0)
 • Potilaalla käytössä älypuhelin tai tabletti (Android tai Apple).
 • Potilaalla käytössä mobiilivarmenne, verkkopankkitunnistautuminen tai varmennekorttia.

Poissulkukriteerit:

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja pitkäaikaiset psykoottiset häiriöt
 • Itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • Ajankohtainen hoitamaton päihdeongelma
 • Kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykiatrinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot:

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänh​etkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.​
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio: Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lähetteiden toimitusosoite

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

HUSin sisäiset lähetteet Uranuksessa viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle ja Apotissa työkoriryhmään it-psykiatria nettiterapia sihteerit (10300020125).​​

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 
Hermanni Pulkkinen​​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Kiinnostavatko nettiterapiat?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 

Ota yhteyttä
Ville Ritola, p. 040 4875 866, ville.ritola@hus.fi​​

Läh​​teet:

1) Riemann D, Baglioni C, Bassetti C ym. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res 2017;26:675-700.

​2) Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 19.03.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi/.

 

 
​​​
​​

 

 

​ ​​