Masennus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Masennuksen nettiterapia on tarkoitettu lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsivälle.​

Tavoite

Saat tietoa masennuksesta ja tarkastelet kuinka masennus vaikuttaa ajatuksiisi, tunteisiisi ja käyttäytymiseesi.

Nettiterapia perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja tutkitusti tehokkaisiin harjoituksiin. Tukenasi toimii oireisiisi​ erikoistunut nettiterapeutti, johon olet viestiyhteydessä​. Hän kommentoi harjoituksiasi​ ja vastaa kysymyksiisi.​

Kesto​

Terapiassa etenet ​noin tunnin mittainen itsenäisesti tehtävä istunto kerrallaan seitsemän viikon ajan. Voit käydä istunnon ja tehdä siihen liittyviä harjoituksia sinulle sopivaan aikaan missä vain.

Miten pääsen nettiterapiaan?

Ensin tarvitset lääkärin lähetteen. Itse nettiterapia on potilaalle maksutonta. Lue lisää nettiterapiaan hakeutumisesta ja sen kulusta:

Näin nettiterapia toimii

 Mihin terapiaohjelma perustuu?

Masennuksen nettiterapia pohjautuu kognitiiviseen viitekehykseen ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Käytännössä masennuksen oireet ilmenevät tunteina, ajatuksina, käyttäytymisenä ja fyysisinä tuntemuksina. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteena on opetella tunnistamaan oireita ja niiden välisiä yhteyksiä.

Perinteisen kognitiivisen terapian ydinajatus on, että masennusta aiheuttaa ja sitä ylläpitää henkilön negatiiviset ajatusmallit. Teorian mukaan masentuneella ihmisellä on negatiivisia odotuksia ja tulkintoja itsestään, ympäröivästä maailmasta sekä tulevaisuudesta.

Teorian mukaan masentuneet henkilöt havaitsevat ja tulkitsevat asioita vääristyneesti. Masentuneella aktivoituu negatiivisia ajatuksia, joiden taustalla voi olla jo varhain syntyneitä käsityksiä itsestä, toisista ja maailmasta. Terapiassa tavoite on muokata ja haastaa haitallisia ajatusmalleja.

Löydä mielekästä tekemistä

Tärkeä menetelmä masennuksen hoidossa on myös niin sanottu käyttäytymisen aktivointi ja mielekkään toiminnan lisääminen. Terapia kannustaa masentunutta lisäämään toimintoja, joilla on positiivisia seurauksia ja vähentämään sellaisia, joilla on kielteisiä ja mielialaa laskevia seurauksia.

Käyttäytymisen aktivointi on jo itsenäisenä hoitomuotona tehokas apu masennukseen. Sitä varten tehdään usein viikkoaikataulu, johon halutut tavoitteet ja toiminnot konkreettisesti kirjataan. Aikataulutettujen aktiviteettien onnistumista tuetaan harjoittelemalla ja valmistautumalla niihin etukäteen mielikuvissa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia pyrkii myös lisäämään potilaan ymmärrystä masennuksesta, opettamaan ongelmanratkaisukeinoja, terveellisiä elämäntapoja, sosiaalisia taitoja sekä rentoutusharjoituksia.​​​

​​​Kirjautuminen

Onko sinulla jo lähete yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapiaan? Kirjaudu Omapolku-palveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Etusivulta löydät nettiterapiasi.

Teknisiä ongelmia?

Apua Omapolku-alustan teknisiin ongelmiin voit pyytää tällä lomakkeella:

Terveyskylä.fi-asiointi

Muissa ongelmissa palvelee verkkoterapia.tuki@hus.fi

Oletko terveydenhuollon ammattilainen?

Tutustu tämän nettiterapian läheteohjeisiin​ ​​

 ‭(Hidden)‬ style