Aistiharhat (Hallusinaatiot)

Avainsanat: äänien kuuleminen, näköharhat, psykoosi, skitsofrenia

 • Aistiharhat eli hallusinaatiot ovat mielen tuottamia aistimuksia, jotka eivät aiheudu mistään todellisesta ulkoisesta lähteestä.
 • Kaikki ihmiset voivat kokea yksittäisiä aistiharhoja esimerkiksi uneen vaivuttaessa. Myös satunnaisia valveilla olon aikana koettuja aistiharhoja voi esiintyä. Toistuvat todentuntuiset hallusinaatiot ovat kuitenkin useimmiten merkki vakavasta mielenterveyden häiriöstä ja edellyttävät aina ammattilaisen tekemää arviota.
 • Yleisimpiä aistiharhoja ovat kuuloharhat, mutta harhat voivat liittyä myös muihin aisteihin eli näköön, tuntoon, hajuun ja makuun.

Lue lisää

Terveillä ihmisillä esiintyvät hallusinaatiot

 • Jonkinasteisia aistiharhoja on arvioitu esiintyvän n. 10 – 27 % ihmisistä.
 • Terveiden ihmisten aistiharhat ovat tyypillisesti lyhyitä ja ohimeneviä ja ne tunnistetaan epätodellisiksi.
 • Harhat eivät tyypillisesti ole kovin monimutkaisia, vaan ne voivat olla esimerkiksi yksittäisiä ääniä, kuten naksahduksia.
 • Terveiden ihmisten aistiharhoissa on usein kyse havaintovirheestä eli illuusiosta: aistimus syntyy kun ulkoinen ärsyke tulkitaan väärin. Esimerkiksi pimeän huoneen nurkassa nähty vaatekasa voi saada tällöin ihmisen muodon.
 • Lyhytaikaiset ohimenevät hallusinaatiot voivat olla seurausta liiallisesta valvomisesta, voimakkaasta rasituksesta, päihteiden käytöstä tai jostakin muusta epätavallisesta tilanteesta. Tällöin ne myös häviävät syyn poistuessa.

Mielenterveyden häiriöihin liittyvät hallusinaatiot

 • Hallusinaatioiden ollessa toistuvia tai monimutkaisia, kyse on yleensä vakavasta mielenterveyden häiriöstä, johon on syytä hakea apua.
 • Tyypillistä mielenterveyden häiriöistä johtuville hallusinaatioille on, että ne ovat hyvin todentuntuisia. Todellisuutta ja harhoja voi siis olla vaikea erottaa toisistaan.
 • Vakavissa mielenterveyden häiriöissä aistiharhoihin liittyy usein harhaluuloja, joilla aistiharha selitetään. Esimerkiksi huoneessa tuntuva kaasun haju (aistiharha) selitetään naapurin aikeella myrkyttää henkilö (harhaluulo).
 • Hallusinaatioita voi esiintyä esimerkiksi lyhytaikaisissa psykooseissa, psykoottisessa masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja traumaperäisissä häiriöissä.

Hallusinaatioiden syyt

 • Hallusinaatiot voivat olla seurausta joko mielenterveyden häiriöstä tai syyt voivat olla elimellisiä, eli taustalla voi olla jokin fyysinen sairaus.
 • Myös erilaiset päihteet ja niiden vieroitusoireet voivat aiheuttaa hallusinaatioita.
 • Kaikissa tapauksissa on syytä hakeutua lääkäriin, jossa voidaan määrittää aistiharhojen tarkempi syy ja tämän jälkeen tehdä hoitosuunnitelma.

Lisää tietoa verkossa

Tietoa psykoosista -opas (Mielenterveystalo)

Harha-aistimus (Terveyskirjasto)

Psykoosi (Terveyskirjasto​)

Lyhytkestoinen psykoosi (Terveyskirjasto)​​

Skitsofrenia (Käypä hoito)​​​​