Skip to main content

Symtomen på psykos

Tags: Psykos

Psykos är en allmän benämning på psykiska störningar där personens verklighetsuppfattning blir störd. Tankarnas innehåll och verkligheten blandas samman. Den vanligaste psykotiska sjukdomen är schizofreni.  

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Psykotiska symtom kan också vara en del av

 • andra sjukdomar 
 • andra psykiska störningar 
 • användning av alkohol eller droger 

Symtomens mängd, styrka och längd varierar mycket. En del människor kan ha svårt att känna igen sina egna symtom. Andra kan bli väldigt oroade eller rädda för symtomen.  

Personen kan uppleva situationen på en mycket annorlunda sätt än hens närstående eller vårdpersonalen.  

Personens upplevelse av symtomen förändras ofta när personen börjar bli frisk. Det är möjligt att lära känna symtomen, och då blir det lättare att leva med dem.  

Förändringar i upplevelser och hallucinationer 

Hallucinationer kan förekomma i vilket sinne som helst: hörseln, synen, luktsinnet, smaksinnet eller känselsinnet. 

Exempel:

 • Röster eller andra ljud som andra inte hör
 • känsla av rörelse under huden
 • något som luktar illa 

Främmande tankar och vanföreställningar 

Man kan få ovanliga, avvikande eller misstänksamma tankar. 

Exempel:

 • att någon förföljer eller iakttar mig
 • att jag har någon speciell förmåga eller är känd
 • att jag tar emot meddelanden via annonser
 • någon läser mina tankar 

Talstörningar 

Förändrat tal är förändringar i produktionen av tal eller svårigheter med att tala. 

Exempel:

 • svårt att hitta ord
 • man uttrycker sig på ett förvirrande sätt
 • det är svårt att hålla sig till ämnet och tanken avbryts hela tiden
 • ordförrådet minskar
 • svårt för andra att följa vad man säger

Förändringar i känslorna 

Förändringar i känslorna kan framträda som att känslorna blir flacka och svaga eller oerhört starka, eller genom känslor som inte passar in i situationen.

Exempel:

 • upplever att hen inte har några känslor alls
 • har svårt att känna njutning
 • blir lätt irriterad
 • upplever intensiv rädsla eller skuld som dominerar livet

Förändringar i beteendet 

Personen kan börja bete sig på ett annorlunda sätt än vanligt. Beteendet kan också väcka andra människors uppmärksamhet. 

Exempel:

 • pratar med sig själv
 • gör konstiga rörelser
 • isolerar sig i sitt hem
 • klär eller sminkar sig på ett annat sätt än tidigare

Förändringar i funktionsförmågan 

Förändringar i funktionsförmågan kan påverka motivationen, aktiviteten, intressena eller krafterna.  

Exempel:

 • även små sysslor kräver mycket ansträngning
 • det är svårt att börja göra nya saker
 • det är svårt att ta hand om sig själv, sina åtaganden eller grundläggande vardagssysslor

Andra symtom 

En person som insjuknat i psykos kan också ha andra psykiska symtom.

Exempel: 

 • depression 
 • ångest  
 • rädsla för sociala situationer 
 • tvångssymtom 
 • självdestruktivitet 
 • mani 

Långtidssymtom på psykos 

Psykos kan också medföra långtidssymtom. De är återkommande eller ihållande symtom. Personen kan ha sådana symtom även om sjukdomen är i ett bra skede och behandlingen är i balans. 

Långtidssymtomen är individuella. De kan vara vilka symtom på psykos som helst.

Exempel: 

 • ljud och röster som andra inte kan höra 
 • känslan av att någon följer eller förföljer en 
 • känslan av att andra talar illa om mig eller läser mina tankar 
 • svårigheter att tänka, koncentrera sig och lära sig nya saker 
 • depression, svårigheter att uppleva njutning 
 • ångest och nervositet 
 • drar sig tillbaka från mänskliga relationer 
 • är ovillig att göra någonting alls 

Långtidssymtomen betyder i allmänhet inte att personens tillstånd försämras. De kan dock påverka hens livskvalitet och funktionsförmåga. 

Det är bra att känna sina egna långtidssymtom. Det är möjligt att lära sig att lindra dem och leva med dem.  

Kognitiva symtom 

Psykos kan också medföra kognitiva symtom. Kognitiva symtom anknyter till tänkandet, lärandet, koncentrationen, minnet och planeringen av egna aktiviteter.

Dessa kan till exempel vara kognitiva symtom: 

 • det är svårt att komma ihåg saker eller att lära sig nya saker
 • det är svårt att fokusera på en specifik sak
 • man börjar handla långsammare än tidigare
 • det är svårt att planera sin egen verksamhet
 • det är svårt att lösa problem

Symtomen är mycket individuella och de kan variera i sjukdomens olika faser.  

Det är viktigt att identifiera de kognitiva symtomen eftersom de kan påverka livskvaliteten, orken i vardagen eller förmågan att studera och arbeta. Det är möjligt att påverka de kognitiva symtomen till exempel genom rehabilitering.  

Erfarenhetsexperter berättar 

"När jag togs in för tvångsvård på mentalsjukhuset upplevde jag att jag var den enda personen som hade förnuftet i behåll. Alla andra hade blivit galna. Jag var jätterädd att jag aldrig skulle komma ut."

- Sami 

"Jag upplevde att jag inte kunde kontrollera mina tankar, och det kändes hemskt. Även om jag försökte kontrollera dem, gick det inte. Jag får alltid samma symtom varje gång jag hamnar i psykos. Jag upplever att jag är gud, satan eller döden. Andra säger att det inte är sant, men i det skedet har jag inte förmåga att förstå att det är fråga om vanföreställningar. I början av sjukdomen förstod jag inte alls vad som hände. Även om jag förstår bättre idag, är det ändå mitt stödnätverk som ser före mig att mitt mående har förändrats."

- Aaron 

"Jag hör andra personers röster, och de kommer inifrån mitt huvud. I början var rösterna skadliga för mig. Jag visste inte hur jag skulle kontrollera dem och jag gjorde vad rösterna sa. När jag fått uppmuntran, samtalade jag med rösterna. När jag började må bättre, hamnade de negativa rösterna i skymundan och rösterna blev annorlunda. I dag är det jag som kontrollerar mina röster själv, och jag kan begränsa dem så att de passar in i mitt eget liv."

- Päivi 

"Långtidssymtomen gör det normala livet svårare. Men jag lever ett liv som jag tycker om och som är kul, även om jag ibland har sämre dagar. Nu när jag lärt mig känna mig själv bättre, har de svåra perioderna förkortats från veckor till enstaka dagar."

- Päivi 

"Förr var jag oerhört rädd för mina röster, men när jag mötte dem och slutade vara rädd, blev de mer positiva och det blev lättare att klara sig. Nuförtiden har jag inga problem med rösterna. Jag är van vid dem."

- Teemu 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av