Siirry pääsisältöön

Psykoosin hoito

Psykoosisairauden hoitoon voi kuulua esimerkiksi lääkehoitoa ja psykososiaalista hoitoa. Tärkeää on myös huolehtia terveellisistä elämäntavoista.

Tämä sivu on saanut selkotunnuksen, joka on merkki selkokielisyydestä.

Hoidon tavoitteena on  

 • lisätä ymmärrystä sairaudesta 
 • lievittää oireita 
 • estää uusia psykoosijaksoja 
 • tukea ihmistä kohti hänen omia tavoitteitaan 

Hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelma ohjaa hoitoa.  

Lääkäri ja hoitoryhmä tekevät hoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa. Jos potilaalle sopii, voivat myös läheiset olla mukana hoidon suunnittelussa.  

Hoitosuunnitelma on yksilöllinen. Se suunnitellaan potilaan elämäntilanteen, oireiden ja tulevaisuuden tavoitteiden pohjalta. Hoitosuunnitelma sisältää erilaisia hoito- ja kuntoutusmuotoja, jotka valitaan tarpeiden mukaisesti.  

Hoitosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti hoidon edetessä sekä elämäntilanteen ja voinnin muuttuessa.   

Lääkehoito 

Monet psykoosiin sairastuneet tarvitsevat antipsykootteja eli psykoosilääkkeitä. Lääkkeet vaikuttavat aivojen välittäjäaineisiin.  

Psykoosilääkkeet lievittävät 

 • harhoja, ajatushäiriöitä ja kiihtymystä 
 • ahdistusta ja itsetuhoisuutta 
 • masennusta ja maniaa 

Joihinkin psykoosioireisiin lääkitys auttaa vain osittain. Näitä oireita ovat esimerkiksi  

 • tunteiden latistuminen 
 • muistin ja ajattelun vaikeudet  
 • puheen ongelmat 
 • tarkkaavaisuuden ongelmat 

Lääkkeet ovat yleensä tabletteja, joita täytyy syödä joka päivä.  

Joskus lääkkeitä voidaan antaa myös pistoksina. Silloin lääkkeen vaikutus kestää muutaman viikon tai kuukauden ajan. 

Psykoosilääkitys suunnitellaan yksilöllisesti. Tavoitteena on löytää tehokas lääke, jolla ei ole liikaa sivuvaikutuksia.  

Oikean lääkkeen ja sopivan annoksen löytämisessä voi kestää jonkin aikaa. Siksi lääkehoidon aloittaminen vaatii kärsivällisyyttä.  

Jos potilas antaa suostumuksen, kerrotaan myös omaisille lääkityksestä, jotta he voivat tukea lääkityksen säännöllisessä käytössä.

Lääkkeitä tarvitaan usein pitkään. Joskus lääkitys voi jatkua koko elämän ajan. 

Psykososiaalinen hoito 

Psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on lisätä  

 • tietoa ja ymmärrystä sairaudesta 
 • toimintakykyä ja erilaisia taitoja 
 • elämän merkitysellisyyttä 

Psykoosien psykososiaalinen hoito ja kuntoutus voi sisältää 

 • keskusteluja oman hoitajan tai hoitoryhmän kanssa  
 • psykoedukaatiota eli tiedon saamista sairaudesta, oireista ja toipumisesta 
 • hoitotapaamisia perheen ja lähiverkoston kanssa 
 • terapeuttisia tai kuntouttavia ryhmiä 
 • kognitiivisten toimintojen kuntoutusta 
 • yksilöpsykoterapeuttisia työskentelyjaksoja 

Terveelliset elämäntavat 

Terveelliset elämäntavat tukevat psykoosisairaudesta toipumista. Hoidossa ohjataan hyviin elämäntapoihin.  

Psykoosisairaudesta kuntoutumista tukevat 

 • terveellinen ruokavalio 
 • säännöllinen liikunta 
 • tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen 
 • päihteiden välttäminen 
 • painonhallinta 
 • muiden sairauksien hoito 

Psykoosi ja päihteet 

Päihteet altistavat psykoosin kehittymiselle, pahentumiselle ja uusiutumiselle. Erityisen voimakkaasti vaikuttaa kannabis.  

Päihteet voivat aiheuttaa ohimenevän päihdepsykoosin. Ne voivat myös laukaista psykoosisairauden. 

Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuden taustalla on samoja tekijöitä. Osalla psykoosia sairastavista on myös päihderiippuvuus. Silloin on tärkeää hoitaa sekä psykoosisairautta että päihderiippuvuutta. 

Päihteiden käyttö vaikuttaa myös psykoosilääkityksen tehoon. Päihteiden välttäminen onkin tärkeä osa psykoosisairauden hyvää hoitoa. Myös omaa päihteiden käyttöä ja sen motiiveja kannattaa pohtia. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös