Siirry pääsisältöön

Psykoosin oireet

Psykoosi on yleisnimitys mielenterveyden häiriöille, joissa todellisuudentaju häiriintyy. Mielen sisältö ja todellisuus sekoittuvat. Yleisin psykoosisairaus on skitsofrenia.  

Tämä sivu on saanut selkotunnuksen, joka on merkki selkokielisyydestä.

Psykoottiset oireet voivat liittyä myös

 • muihin sairauksiin 
 • muihin mielenterveyden häiriöihin 
 • päihteiden käyttöön 

Oireiden määrä, voimakkuus ja kesto vaihtelevat paljon. Joidenkin voi olla vaikea tunnistaa omia oireitaan. Toiset taas saattavat olla hyvin huolestuneita tai peloissaan oireiden takia.  

Oma kokemus voi myös erota paljon siitä, miten läheiset tai hoitohenkilökunta tilanteen näkevät.  

Kokemus oireista muuttuu usein toipumisen myötä. Oireita voi oppia tunnistamaan. Se auttaa toimimaan oireiden kanssa.  

Havainnon muutokset ja aistiharhat 

Harhat voivat liittyä mihin tahansa aistiin: kuuloon, näköön, hajuaistiin, makuaistiin tai tuntoaistiin. 

Esimerkkejä:

 • ihmisen puhe tai muut äänet, joita muut eivät kuule
 • ihon alla tuntuva liike
 • pahan hajun haistaminen 

Epätavalliset ajatukset ja harhaluulot 

Mieleen voi tulla ajatuksia, jotka ovat epätavallisia, poikkeavia tai epäluuloisia. 

Esimerkkejä:

 • ajatukset vainotuksi tai tarkkailluksi tulemisesta
 • ajatukset siitä, että itsellä on erityisiä kykyjä tai on kuuluisa
 • kokemukset viestien saamisesta mainosten välityksellä
 • kokemukset siitä, että joku lukee omia ajatuksia 

Puheen häiriöt 

Puheen häiriöt ovat muutoksia puheen tuottamisessa tai vaikeuksia puhumisessa. 

Esimerkkejä:

 • sanojen löytäminen on vaikeaa
 • ilmaisu on sekavaa
 • aiheessa pysyminen on vaikeaa, ja ajatus katkeaa toistuvasti
 • sanavarasto pienenee
 • muiden on vaikea seurata puhetta

Tunne-elämän muutokset 

Tunne-elämän muutokset voivat näyttäytyä tunteiden latistumisena, erittäin voimakkaina tunteina tai sellaisina tunteina, jotka eivät sovi tilanteeseen.

Esimerkkejä:

 • kokemus siitä, että tunteita ei ole lainkaan
 • vaikeus tuntea nautintoa
 • herkkyys ärsyyntyä
 • voimakas pelko tai syyllisyys, joka hallitsee elämää

Käyttäytymisen muutokset 

Ihminen voi alkaa käyttäytyä eri tavalla kuin tavallisesti. Käytös voi myös kiinnittää muiden ihmisten huomion. 

Esimerkkejä:

 • itsekseen puhuminen
 • outojen liikkeiden tekeminen
 • omaan kotiin eristäytyminen
 • aiemmasta tyylistä poikkeava pukeutuminen tai meikkaaminen

Toimintakyvyn muutokset 

Toimintakyvyn muutokset voivat näkyä motivaatiossa, aktiivisuudessa, mielenkiinnossa tai jaksamisessa.  

Esimerkkejä:

 • pienetkin asiat vaativat paljon ponnistelua
 • uusien asioiden tekemistä on vaikea aloittaa
 • itsestään huolehtiminen, velvollisuuksien hoitaminen tai arjen perusasioiden hoitaminen on vaikeaa

Muut oireet 

Psykoosiin sairastuneella ihmisellä voi olla myös muita psyykkisiä oireita.

Niitä voivat olla esimerkiksi 

 • masennus 
 • ahdistuneisuus  
 • sosiaalisten tilanteiden pelko 
 • pakko-oireet 
 • itsetuhoisuus 
 • mania 

Psykoosin pitkäaikaisoireet 

Psykoosiin voi kuulua pitkäaikaisoireita. Ne ovat toistuvia tai jatkuvia oireita. Niitä voi olla, vaikka sairaudessa olisi hyvä vaihe ja hoito olisivat tasapainossa. 

Pitkäaikaisoireet ovat yksilöllisiä. Ne voivat olla mitä tahansa psykoosin oireita.

Niihin voivat kuulua esimerkiksi 

 • äänet, joita muut eivät kuule 
 • tunne siitä, että joku seuraa tai vainoaa 
 • tunne siitä, että muut puhuvat minusta pahaa tai lukevat ajatuksiani 
 • vaikeus ajatella, keskittyä ja oppia uusia asioita 
 • masentuneisuus, vaikeus kokea mielihyvää 
 • ahdistuneisuus ja hermostuneisuus 
 • vetäytyminen ihmissuhteista 
 • haluttomuus tehdä mitään 

Pitkäaikaisoireet eivät yleensä tarkoita sitä, että vointi heikkenee. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa elämänlaatuun ja toimintakykyyn. 

Omat pitkäaikaisoireet on hyvä tuntea. Niitä voi oppia lievittämään, ja niiden kanssa voi oppia elämään.  

Kognitiiviset oireet 

Psykoosiin voi liittyä myös kognitiivisia oireita. Ne liittyvät ajatteluun, oppimiseen, keskittymiseen, muistiin ja oman toiminnan suunnitteluun.

Esimerkiksi nämä voivat olla kognitiivisia oireita: 

 • vaikeus muistaa asioita tai oppia uutta
 • vaikeus keskittyä tiettyyn asiaan
 • toiminnan muuttuminen aiempaa hitaammaksi
 • vaikeus suunnitella omaa toimintaa
 • hankaluudet ongelmanratkaisussa

Oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Ne voivat olla erilaisia sairauden eri vaiheissa.  

Kognitiiviset oireet on tärkeää tunnistaa. Ne voivat vaikuttaa elämänlaatuun, arjessa selviytymiseen tai opiskelu- ja työkykyyn. Kognitiivisiin oireisiin voi vaikuttaa esimerkiksi kuntoutuksen avulla.  

Kokemusasiantuntijat kertovat 

“Kun jouduin pakkohoitoon mielisairaalaan, koin, että olin ainut tervejärkinen. Kaikki muut olivat tulleet hulluiksi. Pelkäsin todella paljon, että en pääse pois.“

- Sami 

”Musta tuntui, etten voi kontrolloida omia ajatuksiani, ja se tuntui ihan kamalalta. Vaikka yritin hillitä niitä, ei se onnistunut. Mulle tulee joka psykoosissa aina ne samat oireet. Koen, että olen jumala, saatana tai kuolema. Muut kertovat, että se ei ole totta, mutta itse en siinä kohtaa pysty tunnistamaan sitä harhaksi. Sairastumisen alussa en ymmärtänyt yhtään, mistä on kyse. Vaikka nykyään ymmärrän paremmin, huomaa silti psykoosin alkaessa tukiverkko ennen minua, että vointini on muuttunut.”

- Aaron 

“Kuulen ulkopuolisen ääniä, jotka tulevat pääni sisältä. Alussa äänet olivat minua itseäni satuttavia. En osannut hallita niitä, ja tein, mitä äänet sanoivat. Kun on kannustettu, olen keskustellut äänien kanssa. Kun vointi alkoi kohenemaan, negatiiviset äänet jäivät taka-alalle ja äänten laatu muuttui. Nykypäivänä olen itse äänieni herra, ja pystyn rajoittamaan ne omaan elämääni sopiviksi.”

- Päivi 

“Pitkäaikaisoireet vaikeuttavat normaalia elämää. Elän kuitenkin elämää, josta nautin ja joka on kivaa, vaikka välillä olisi huonojakin päiviä. Kun olen oppinut tuntemaan itseäni paremmin, ovat huonot olot lyhentyneet viikoista yksittäisiksi päiviksi.”

- Päivi 

“Aiemmin pelkäsin mun ääniä ihan sikana, mutta sitten, kun kohtasin ne ja lakkasin pelkäämästä, muuttui se sävy positiivisemmaksi ja selviytyminen helpottui. Mua ei nykyään haittaa ne äänet ollenkaan. Olen tottunut niihin.”

- Teemu 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös