Impulsiivinen käytös

Avainsanat: hetken mielijohteesta toimiminen, harkitsemattomuus

 • Impulsiivisuudella tarkoitetaan taipumusta toimia hetken mielijohteesta. Impulsiivisella käytöksellä tarkoitetaan toistuvia äkillisiä, spontaaneja ja harkitsemattomia tekoja.
 • Käytös voi näkyä esimerkiksi kalliina heräteostoksina, ahmintana, harkitsemattomina seksisuhteina, työsuhteen äkillisenä lopettamisena tai alkoholinkäyttönä sopimattomissa tilanteissa.
 • Yksittäiset impulsiiviset teot kuuluvat normaaliin elämään. Jos impulsiivinen käytös on toistuvaa, johtaa hankaluuksiin tai aiheuttaa katumuksen tunteita, voi avun hakeminen olla tarpeen. Tällöin impulsiivisuus voi liittyä esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaniseen vaiheeseen tai sille voi löytyä jokin pidempiaikainen, kehityksellinen syy.

Lue lisää

Impulsiivisuuteen voi olla useita syitä

 • Impulsiivisuus voi olla reaktio stressiin tai suuriin elämänmuutoksiin. Näissä tilanteissa impulsiivisuus on hetkellistä ja poikkeaa henkilön tavanomaisesta tavasta toimia.
 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen/hypomaanisen jakson oireena impulsiivinen käytös voi kestää joitakin viikkoja – muutamia kuukausia. Tällöin henkilön käytöksessä näkyy selvä muutos aiempaan, eikä impulsiivisuus ole henkilölle tyypillinen tapa toimia.
 • Taustalla voi olla myös pidempiaikaisia, kehityksellisiä syitä. Näissä tapauksissa impulsiivisuus tuntuu olevan ikään kuin osa ihmisen persoonallisuutta. Impulsiivisuus on yleistä esimerkiksi tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriössä. Se on tyypillistä myös epävakaassa persoonallisuushäiriössä.

Impulsiivisuuden tarkoitus

 • Impulsiivisella toiminnalla yritetään usein säädellä tunteita. Se voi olla esimerkiksi yritys tuntea hetkellisesti hyvää oloa tai vaihtoehtoisesti lievittää epämääräistä ahdistusta tai tyhjyyden tunnetta. Harkitsematon toiminta saattaa herättää tunteen, että olisi ”taas elossa”.
 • Spontaanit ja harkitsemattomat teot voivat olla reaktioita itselle epämieluisiin tilanteisiin. Impulsiivisuus voi lisääntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa pelkää tulevansa hylätyksi.

Vinkkejä impulsiivisuudesta kärsiville

 • Pyri rauhoittamaan ja jäsentämän elämääsi niin, että sinulla olisi mahdollisuus käsitellä rauhassa erilaisia hankalia tunnetilojasi.
 • Mieti, mitkä päämäärät ovat elämässäsi todella tärkeimpiä ja mitkä keinot edesauttavat niihin pääsemistä. Vältä liian monien asioiden tekemistä ja liian monessa mukana olemista.
 • Harjoittele erilaisia hetkeen pysähtymisen tekniikoita (ns. tietoisuustaitoja).
 • Harjoittele impulsiivisuutta aiheuttavien ajatusten lykkäämistä ja palkitse itseäsi jollakin ennalta päätetyllä palkinnolla kun onnistut.
 • Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö altistaa impulsiiviselle käytökselle. Vältä siis liiallista päihteiden käyttöä.
 • Pidempiaikaista ja vaikeaa impulsiivisuutta voidaan hoitaa esimerkiksi kognitiivisessa psykoterapiassa. Myös lääkkeellinen apu saattaa olla joskus tarpeen oireiden hallinnassa.

Lisää tietoa verkossa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (Terveyskirjasto)

Epävakaa persoonallisuushäiriö (Terveyskirjasto)

ADHD (Terveyskirjasto)

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (Käypä hoito)

Epävakaa persoonallisuus (Käypä hoito)

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Epävakauden omahoito

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Kirjallisuutta

Holmer, T (2015). Onnellinen nyt – Käytännön opas tietoiseen läsnäoloon​​.​​​​