Skip to main content

Information om emotionellt instabil personlighet

Emotionellt instabil personlighet är en psykisk störning som försämrar patientens funktionsförmåga. Den kännetecknas av kraftigt växlande känslor och problem framförallt i människorelationer.

Personlighetsdrag är relativt permanenta sätt att observera världen samt förhålla sig till sig själv och andra människor. Med emotionellt instabil personlighet menas en uppsättning av personlighetsdrag där problem med känslomässig reglering ofta uppstår. Känslorna och humöret kan växla snabbt, och detta kan leda till att uppfattningen om sig själv och andra också förändras plötsligt.

Vilka drag hör ihop med emotionellt instabil personlighet?

De centrala dragen vid emotionellt instabil personlighet är så djupt rotade att man inte själv ofta uppfattar dem som en störning. Man kan dock tala om en störning när beteendet orsakar betydande skada för persons funktionsförmåga.

De tre viktigaste egenskaperna är

 • instabilitet i känslolivet
 • problem med att reglera beteendet
 • svårigheter i människorelationer.

Emotionellt instabil personlighet kan också vara förknippad med följande egenskaper: 

 • känslighet för känslomässig stimuli
 • starka känsloreaktioner
 • långsam återhämtning efter känsloreaktioner
 • ombytlig och växlande självuppfattning
 • snabba humörsvängningar
 • svårigheter att handla långsiktigt och hålla överenskommelser

Det är även vanligt med upprepat impulsivt beteende. Detta kan till exempel ta sig uttryck i form av dyra impulsköp, hetsätning eller ogenomtänkta sexuella relationer.

Dessutom kan emotionellt instabil personlighet innebära en overklighetskänsla eller självskadebeteende.

Vad kan jag själv göra?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Den goda nyheten är att förändring är möjlig. Nyckeln till framgång ligger hos dig, eftersom du är den bästa experten på ditt eget psyke. Du kan få hjälp av Psykportens egenvårdsprogram, som du kan göra på egen hand eller tillsammans med en närstående eller professionell. Egenvårdsprogrammet för emotionell instabilitet ger dig information om de problem som är förknippade med emotionell instabilitet och verktyg för att övervinna dem.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • självständigt
 • i väntan på annan vård  
 • som tillägg till annan vård
 • efter att annan vård redan har avslutats

Berätta hur du känner dig

Många människor känner sig lättade efter att ha berättat för sina närstående om sina symtom. Även om det känns svårt och onödigt att prata om det, är det värt att prata med en trygg vuxen eller en god vän. När du pratar om din situation är du inte längre ensam i den svåra situationen. Det kan också hjälpa dig att klargöra dina egna tankar och känslor.

Dina närstående kan också ha lagt märke till dina symtom. Genom att prata med dem kan du få en överraskande mycket stöd och förståelse för din återhämtning.

Andra personer som stöd

Om det inte går att prata med dina närstående kan du söka hjälp från personer i samma situation. Kamratstöd finns tillgängligt i grupper och i en-till-en-interaktioner. Du kan prata med andra personligen eller online. Det finns också kamratstödjande aktiviteter som drivs av social- och hälsovårdspersonal.

Sköt om dig själv

Att vardagen fungerar smidigt är starkt kopplat till psykiskt välbefinnande. 

När du mår bra går vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan bidrar meningsfulla dagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm till god hälsa. 

Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att göra mycket enkla, vardagliga saker. Motion, välmående och sömn är de grundläggande byggstenarna i vardagen. Andra människors närvaro och sociala kontakter är viktiga. Kvaliteten på din dagliga kost har också en stor inverkan på ditt humör.

Mer tips om vad du själv kan göra hittar du här: Hur kan jag själv påverka min psykiska hälsa?

Var kan man få hjälp för emotionellt instabil personlighet? 

Man kan söka hjälp via

 • hälsocentralen
 • företags- eller studenthälsovården

Lämplig psykologisk vård kan effektivt lindra symtomen och de problem som orsakas av symtomen.

Psykologisk vård främjar också anpassning och förbättrar funktionsförmågan. De måste dock vara utformade specifikt för instabilitet.

Även läkemedel kan vara till nytta. De kan lindra en del symtom på instabilitet.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är.  I samband med resultaten får du även tips på vad du kan göra till näst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av