Skip to main content

Information om emotionellt instabil personlighet

Emotionellt instabil personlighet är en psykisk störning som försämrar patientens funktionsförmåga. Den kännetecknas av kraftigt växlande känslor och problem, särskilt i relationer.

Personlighetsdrag är relativt permanenta sätt att observera världen samt förhålla sig till sig själv och andra människor. Med emotionellt instabil personlighet menas en uppsättning av personlighetsdrag där problem med känslomässig reglering ofta uppstår. Känslor och stämningar kan växla snabbt, och med dem kan uppfattningen av sig själv och andra också förändras plötsligt.  

Vilka egenskaper har emotionellt instabil personlighet? 

De väsentliga egenskaperna vid emotionellt instabil personlighet är så djupt rotade att man inte själv uppfattar dem som en störning. Man kan dock tala om en störning när beteendet orsakar betydande skada för en persons egen funktionsförmåga.  

De tre viktigaste egenskaperna är 

 • instabilitet i känslolivet 
 • kognitiva störningar 
 • svårigheter i mänskliga relationer. 

Emotionellt instabil personlighet kan också vara förknippad med följande egenskaper: 

 • känslighet för känsloimpulser 
 • starka känslomässiga reaktioner  
 • långsam återhämtning efter känslomässiga reaktioner 
 • ombytlig uppfattning om sig själv 
 • snabba humörsvängningar 
 • svårigheter att handla långsiktigt och hålla överenskommelser 

Upprepat impulsivt beteende är också vanligt. Detta kan till exempel manifestera sig i form av dyra impulsköp, hetsätning eller ogenomtänkta sexuella relationer. 

Dessutom kan emotionellt instabil personlighet åtföljas av en overklighetskänsla eller självmordsbeteende. 

Var kan man få hjälp för emotionellt instabil personlighet? 

Man kan söka hjälp via

 • hälsocentralen
 • företags- eller studenthälsovården

Lämplig psykologisk vård kan effektivt lindra symtomen och de problem som orsakas av symtomen.  

Psykologisk vård främjar också anpassning och förbättrar funktionsförmågan. De måste dock vara utformade för instabilitet. 

Även läkemedel kan vara till nytta. De kan lindra en del symtom på instabilitet. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapi

   Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.