Itsetuhoiset ajatukset tai käyttäytyminen

Avainsanat: halu kuolla, itsensä vahingoittaminen, itsemurha, suisidaalisuus

  • Itsensä vahingoittamiseen tai tappamiseen liittyviä ajatuksia kutsutaan itsetuhoisiksi ajatuksiksi. Lievempiä muotoja näistä ajatuksista ovat kuolemantoiveet ja kuolemanajatukset. Jos ihminen toimii tavalla, joka vahingoittaa häntä itseään, puhutaan itsetuhoisesta käyttäytymisestä.
  • Itsetuhoisia ajatuksia voi esiintyä ohimenevinä vaikeissa tilanteissa, joihin liittyy menetystä, surua ja pettymyksiä. Itsetuhoiset ajatukset ovat melko yleisiä. Joka kymmenes aikuinen ilmoittaa ajatelleensa itsemurhaa viimeisen vuoden aikana.
  • Jatkuvat itsepintaiset itsetuhoiset ajatukset ovat aina syy hakea apua. Niiden taustalla on yleensä jokin mielenterveyden häiriö, kuten masennus. Hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos itsetuhoisten ajatusten vastustaminen tuntuu vaikealta, halu tappaa itsensä on vahva, ajatusten toteuttamiseksi on tehty suunnitelmia tai itsetuhoisuus näkyy käyttäytymisen tasolla (itsensä vahingoittamisena tai itsemurhayrityksinä).

Lue lisää

Itsetuhoinen käyttäytyminen

  • Jos itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyy kuolemantoive, voidaan puhua itsemurhayrityksestä. Itsetuhoista käyttäytymistä voi esiintyä myös ilman kuolemantoivetta. Tällöin tarkoituksena voi olla esimerkiksi itsensä satuttaminen/rankaisu tai henkisen pahan olon/tyhjyyden tunteen lievittäminen.
  • Itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla suoraa (esimerkiksi viiltely) tai epäsuoraa (esimerkiksi ankara laihduttaminen tai holtiton liikennekäyttäytyminen). Epäsuorassa itsetuhoisessa käyttäytymisessä ei ole tietoista päämäärää vahingoittaa itseään, mutta toistuva riskinotto lisää itsensä vahingoittamisen todennäköisyyttä.
  • Itsetuhoinen käyttäytyminen on aina syy hakea apua.

Itsearviointi

Masennuskysely (BDI)

Lisää tietoa verkossa

Itsemurhat (Terveyskirjasto)

Itsemurha (Suomen mielenterveysseura)

Avaimia itsemurhan ehkäisyyn (THL)

Omahoito