Siirry pääsisältöön

Itsemurhayrityksen jälkeen

Itsemurhayrityksen jälkeen apua kannattaa hakea välittömästi. Ilman sitä uuden itsemurhayrityksen vaara on suuri.

Itsemurhayrityksellä tarkoitetaan sellaista itseä vahingoittavaa tekoa, jonka taustalla on ainakin jonkinlainen kuolemantarkoitus. Vaikka fyysisiä vammoja ei syntyisi, on teoksi asti edennyt itsetuhoisuus aina merkki välittömästä avuntarpeesta.  

Hae välittömästi apua

Aiempi itsemurhayritys lisää huomattavasti uuden yrityksen ja kuoleman vaaraa. Siksi itsemurhayrityksen jälkeen apua kannattaa hakea aina välittömästi. 

Voit hakeutua päivystykseen tai ottaa yhteyttä mihin tahansa sinua lähellä olevaan terveydenhuollon yksikköön. Kun kerrot itsemurhayrityksestä, sinut ohjataan sopivan avun piiriin.  

Itsemurhayritys on aina riski 

Uuden itsemurhayrityksen vaara on suurimmillaan heti edellisen yrityksen jälkeen. Ajan kanssa riski vähenee. 

Itsemurhayritys lisää myös todennäköisyyttä siihen, että myöhemmässä elämässä tulee kriisitilanteissa itsemurha mieleen ratkaisuvaihtoehtona. Se voi johtaa uuteen itsemurhayritykseen. 

Tämän vuoksi turvasuunnitelma on erityisen tärkeä itsemurhaa yrittäneelle. Turvasuunnitelma auttaa varautumaan vaaratilanteisiin ja pysymään niissä turvassa.  

Monenlaiset tunteet ovat tavallisia 

Itsemurhayrityksen jälkeen olo voi olla pettynyt, helpottunut, hämmentynyt tai pelästynyt. Teosta saattaa tuntea häpeää tai syyllisyyttä. Olo voi olla myös tyhjä.  

Joskus ihminen on heti itsemurhayrityksen jälkeen iloinen ja helpottunut eloonjäämisestään. Hän saattaa katua itsemurhayritystä tai olla hämmentynyt siitä, että tuli yrittäneeksi itsemurhaa. 

Vaikka itsetuhoiset ajatukset väistyisivätkin nopeasti, on yritykseen johtanut ketju tärkeää käydä huolellisesti läpi ja laatia turvasuunnitelma. 

Joskus olo on yrityksen jälkeen edelleen musertuneen tuskainen. Eloonjääminen voi tuntua pettymykseltä. Itsemurhaa yrittänyttä voi painaa syyllisyys yrityksestä ja sen muille tuottamasta huolesta. 

Silloin uuden yrityksen vaara on välitön. Olo voi kuitenkin muuttua ja yleensä myös muuttuu, kun ihminen saa riittävästi apua.

Muista

Apua kannattaa hakea riippumatta siitä, millainen olo itsemurhayrityksen jälkeen on.  

Itsemurhayritystä ei kannata piilottaa 

Suuri osa itsemurhaa yrittäneistä ei apua hakiessaan kerro itsemurhayrityksestään. Tavallisia syitä tähän ovat häpeä yrityksestä sekä epävarmuus siitä, haluaako yrittää uudelleen. Ihminen saattaa myös pelätä muiden reaktioita. 

Aiemmin tai hoidon aikana tapahtuneesta itsemurhayrityksestä kannattaa kuitenkin kertoa ammattilaisille avoimesti, koska se auttaa saamaan oikeanlaista apua. 

Miten kertoa itsemurhayrityksestä? 

  • Kertomista voi helpottaa se, että sanot ensin sinulla olevan jotain sellaista kerrottavaa, mistä puhumista epäröit. Silloin ammattilainen osaa hidastaa vaikean asian äärelle ja auttaa. 
  • Voit myös kertoa, mikä sinua asiasta puhumisessa pelottaa.  
  • Tieto huolistasi voi auttaa ammattilaista suhtautumaan asiaan toivomallasi tavalla. Tätä voi olla esimerkiksi avoin kuunteleminen ja hoitovaihtoehdoista kertominen rauhallisella tavalla. 

Miten itsemurhaa yrittänyttä hoidetaan? 

Itsemurhaa yrittäneen tulee saada tilaisuus rauhassa kertoa oma tarinansa eli kuvailla, mikä kaikki johti itsemurhayritykseen. Usein jo oman tarinan kertominen myötätuntoiselle kuulijalle helpottaa oloa. 

Kertomuksen pohjalta laaditaan turvasuunnitelma ennaltaehkäisemään uusia itsemurhayrityksiä. Lisäksi itsemurhaa yrittäneelle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. 

Hoidossa

  • Etsitään tapoja vähentää itsetuhoisuutta ruokkivia asioita, kuten masennusta, toivottomuutta, yksinäisyyttä tai elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia. 
  • Etsitään tapoja lisätä itsetuhoisuudelta suojaavia asioita, kuten sosiaalista tukea, toiveikkuutta ja mahdollisuuksia toivottuun elämänmuutokseen. 

Muista

Kun itsetuhoisuuden taustalla vaikuttavia syitä ymmärretään, on joihinkin niistä aina mahdollista vaikuttaa. 

Kriisikeskukset ja itsemurhien ehkäisykeskus

Mieli ry:n Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa apua ja tukea itsemurhaa yrittäneelle ja hänen läheisilleen (Helsinki, Kuopio). Mieli ry:ssä on mahdollista asioida myös nimettömänä.  

Linity interventio

Itsemurhien ehkäisykeskuksissa toteutettava Linity on näyttöön perustuva, asiakaslähtöinen, lyhytterapeuttinen interventio itsemurhaa yrittäneille. Linityyn voi hakeutua ilman lähetettä omalla yhteydenotolla. Linity on tarjolla kriisikeskuksissa ympäri Suomen.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Pääosin yli 16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös