Päihdeongelmat

Avainsanat: alkoholin liikakäyttö, huumausaineet, lääkkeet

 • Päihteiden ongelmakäytöllä tarkoitetaan alkoholin ja muiden keskushermostoon vaikuttavien aineiden, kuten huumausaineiden ja ilman lääkärin ohjetta käytettyjen rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttöä.
 • Päihteiden ongelmakäyttö voi olla tapa yrittää selviytyä muista elämän ongelma-alueista/mielenterveysongelmista tai se voi esiintyä itsenäisenä riippuvuusongelmana.
 • Päihteiden ongelmakäyttö aiheuttaa usein mieliala- ja ahdistusoireita. Lisäksi se tuo herkästi ongelmia sosiaaliseen elämään ja heikentää työ- ja toimintakykyä. Pitkäaikainen päihteiden ongelmakäyttö lisää myös vaaraa sairastua vakavaan ruumiilliseen sairauteen, kuten hermorappeumaan, haimatulehdukseen, erilaisiin syöpiin ja tartuntatauteihin.

Lue lisää

Alkoholi

Alkoholinkäytön ja mielenterveysongelmien yhteydet

 • Alkoholia saatetaan käyttää ns. itsehoitona moneen mielenterveyden ongelmaan. Esimerkiksi masentuneena alkoholilla saatetaan yrittää turruttaa negatiivisia tunteita. Näin muut mielenterveyden häiriöt lisäävät alkoholin liikakäytön riskiä.
 • Vastaavasti liiallinen alkoholinkäyttö voi laukaista tai ylläpitää mielenterveysongelmia. Alkoholin liikakäyttö aiheuttaa esimerkiksi levottomuutta, jännittyneisyyttä, paniikkia, univaikeuksia ja alakuloista mielialaa. Pahimmillaan se voi aiheuttaa jopa psykoottisia oireita kuten epätodellisia pelkoja, vainoamisajatuksia tai näköharhoja.

Milloin alkoholin käyttö on terveydelle haitallista?

 • Alkoholinkäytön vaikutukset terveyteen ovat aina yksilöllisiä. Tutkimustiedon perusteella on kuitenkin määritetty ns. alkoholinkäytön riskirajat, jotka kertovat keskimääräisen arvion siitä, millainen kulutus lisää jo merkittävästi sairastumisen riskiä.
 • Naisille alkoholinkäytön riskirajoiksi on määritetty 16 annosta viikossa ja 5 annosta päivässä. Miehillä vastaavat rajat ovat 24 ja 7 annosta.
 • Riskirajat koskevat perusterveitä aikuisia. Esimerkiksi nuorten, raskaana olevien ja tietyistä sairauksista kärsivien on syytä olla käyttämättä lainkaan alkoholia.

Huumausaineet

Huumausaineiden käytön haitat

 • Huumausainelain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty.
 • Huumausaineiden käyttö alkaa usein kokeilusta, jonka kuvitellaan olevan harmitonta. Käyttö voi kuitenkin muuttua hyvin nopeasti vakavaksi henkeä vaarantavaksi riippuvuudeksi.
 • Huumausaineen käytön jatkuessa yksittäisen annoksen koko ja tämän myötä myös hinta kasvaa. Huumeisiin koukkuun jäänyt joutuu rahoittamaan käyttönsä jollain tavoin. Aluksi rahaa saatetaan esimerkiksi lainata kavereilta. Rahantarpeen kasvaessa huumausaineisiin koukkuun jäänyt joutuu turvautumaan esimerkiksi varkauksiin, huumausaineiden myyntiin ja salakuljetukseen tai itsensä myymiseen. Pitkään jatkuneeseen käyttöön liittyykin usein lukuisia vankilatuomioita.
 • Huumausaineiden käyttöön liittyy vakava psyykkisen (erilaiset mielenterveysongelmat, kuten psykoosit) ja fyysisen (kuten hepatiitti ja HIV) sairastumisen riski. Lisäksi huumausaineeseen kehittyvä riippuvuus on itsessään diagnosoitava sairaus

Huumausaineiden käytön asteet

 • Kokeilukäyttäjällä huumausaineiden käyttömäärä jää alle 10 kertaan. Hän hakee kokeilustaan tyydytystä kokeilunhaluunsa ja uteliaisuuteensa sekä hetkellistä mielihyvää ja irtautumista arjesta.
 • Satunnaiskäyttäjällä on menossa huumausaineen kanssa ns. ”kuherruskuukausi”. Hän on rakastunut aineeseen, mutta uskoo voivansa lopettaa milloin vaan. Käyttö on tapa- ja tilannekäyttöä ja kohdistuu vapaa-aikaan.
 • Ongelmakäyttäjä on jo menettänyt kontrollin huumausaineiden käyttöönsä. Huumausaineiden käytöstä on tullut pakkomielle ja käyttöä jatketaan sen ilmeisistä haitoista huolimatta. Fyysiset, psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset haitat ovat jo selvästi näkyvissä. Viimeistään tässä vaiheessa kulissit yleensä romahtavat. Tällöin voidaan puhua myös riippuvuudesta.

Itsearviointi

Alkoholinkäytön riskit (AUDIT)

Alkoholin käyttöön liittyvät testit (Päihdelinkki)

Huumeiden käyttöön liittyvät testit (Päihdelinkki)

Lisää tietoa verkossa

Tietoa päihteistä -opas (Mielenterveystalo)

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö (Terveyskirjasto)

Tietoiskut (Päihdelinkki)

Animaatiot (Päihdelinkki)

Alkoholiongelmaisen hoito (Käypä hoito)

Huumeongelmaisen hoito (Käypä hoito)

Laskurit (Päihdelinkki)​​

Omahoito