Skip to main content

Information om missbruksproblem

Problemanvändning av rusmedel kan vara ett sätt att försöka klara av andra problem i livet. Det kan också vara ett fristående beroendeproblem. Rusmedel påverkar centrala nervsystemets funktion. Användning av alkohol eller narkotika i sig betyder ännu inte att en person har ett missbruksproblem.   

Hur identifierar jag ett missbruksproblem? 

 • Toleransen mot rusmedlet ökar. Man behöver allt större mängder för att uppnå en berusande effekt. 
 • När rusmedlets effekt minskar får man abstinenssymptom. 
 • Man använder rusmedlet mer och längre än planerat. 
 • Det är svårt att minska eller kontrollera rusmedelsbruket. 
 • Man lägger en stor del av tiden på att använda rusmedlet eller återhämta sig från dess effekter. 
 • Relationer, studier, arbete och fritid blir lidande av rusmedelsbruket. 
 • Rusmedelsbruket fortsätter även om användaren vet att det orsakar olika problem. 
 • Du kan också bedöma ditt eget rusmedelsbruk med Droglänkens tester. 

Var kan jag få hjälp för missbruksproblem? 

Det går att få hjälp för missbruksproblem hos 

 • hälsocentralen 
 • företagshälsovården 
 • studerandehälsan 
 • mentalvårds- och missbrukstjänster i den egna regionen 
 • kliniker som specialiserar sig på rusmedelsstörningar, såsom A-klinikerna 

Behandlingsformerna vid missbruksproblem beror på hur allvarligt problemet är. Personens egna mål och andra eventuella hälsoproblem påverkar också behandlingen.  

Läs mer i delen om mentalvårdstjänster

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet hittar du bland annat videor, handledda övningar och tester. Du kan göra programmet i din egen takt och vid tider som passar dig. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av