Miten hakeudun psykoterapiaan ja mitä se maksaa?

​​​​​​​​​​​ Psykoterapiasta kertyy todennäköisesti maksettavaa myös sinulle asiakkaana. Sitä varten voi saada rahallista tukea Kelalta. Jos tilanteesi sallii sen, voit hakeutua terapiaan myös täysin omalla kustannuksella.

Joillain paikkakunnilla voi päästä psykoterapiaan julkisen terveydenhuollon kautta ilmaiseksi tai hyvin pienellä omavastuulla. Usein kuitenkin Kelan kuntoutustuki on paras tapa järjestää pitkäkestoinen psykoterapia.

Mieti ennen terapiaan hakeutumista

  • Miten terapiakustannukset vaikuttavat perheesi talouteen?
  • Voitko saada siihen rahallista apua läheisiltäsi, esim. vanhemmilta?

Jos olet sosiaaliturvan tai toimeentulotuen asiakas, voi oman sosiaalityöntekijän kanssa keskustella kustannusten korvaamisesta. Jotkut sairausvakuutukset korvaavat lyhytpsykoterapiaa, yleensä tapaturmiin liittyen.

Lue lisää kustannuksista:


 Terapiaan omalla kustannuksella

Psykoterapiaan voi hakeutua omalla kustannuksella, jolloin aikoja ja hintatietoja voi kysyä itse suoraan psykoterapeutilta. Psykoterapeuttien keskimääräinen hinta yksilöterapialle, eli terapialle jossa käyt yksin, vaihtelee 70 ja 110 euron välillä per käynti. Käynnin pituus on tällöin 45 minuuttia.

Kannattaa aina varmistaa, että terapeutti on laillistettu ammattihenkilö. Valviran Julkiterhikki -tietopalvelusta kuka tahansa voi tarkistaa, onko tietty henkilö laillistettu psykoterapeutti.

Joskus myös psykoterapeuttiopiskelijat saattavat ottaa koulutuspotilaita hyvin samankaltaiseen terapiahoitoon kuin valmiit terapeutit, mutta edullisempaan hintaan.

Opiskelevia psykoterapeutteja voi etsiä Suomen psykologiliiton terapeuttihaun kautta.

Katso lisää:

Miten valitsen psykoterapeutinValviran Julkiterhikki-tietopalveluSuomen psykologiliiton terapeuttih​aku

 Kelan kuntoutustuki psykoterapiaan

Suuri osa pitkistä psykoterapioista toteutuu Kelan tuella. Voit saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapian, jos olet 16-65-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.

45 minuuttia pitkien terapiakäyntien hinnasta Kela korvaa 57,60 euroa per käynti. Tämä koskee 16-65-vuotiaiden yksilöpsykoterapiakäyntejä. Sinulle maksettavaksi jäävä osuus riippuu terapeutin tuntiveloituksesta ja koulutustasosta. Omavastuu voi olla esimerkiksi noin 30 euroa per käynti. Käyntejä on yleensä kerran viikossa.

Terapiatukea voit hakea Kelasta vuodeksi kerrallaan, ja sitä myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Hakemusta varten Kela edellyttää

  • vähintään kolme kuukautta kestävää arviointi- ja hoitojaksoa
  • psykiatrin laatiman B-lausunnon eli lääkärinlausunnon, jossa psykiatri suosittelee sinulle terapiaa
  • sinun täyttämän hakemuksen, jossa kuvaat omin sanoin ongelmiasi ja tavoitteitasi.

Lisäksi sinun tulee itse etsiä sinulle sopiva psykoterapeutti. Valitsemasi terapeutin tulee olla Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajalistoilla. Voit tarkistaa asian Kelan palvelutuottajahausta.

Mikä on arviointi – ja hoitojak​so?

Kolmen kuukauden arviointijakso alkaa, kun lääkäri (esim. tk-lääkäri) toteaa sinulla mielenterveyden häiriön (esim. masennus). Kela edellyttää että tapaat arviointi- ja hoitojakson aikana psykiatria kahdesti. Jälkimmäisellä käynnillä psykiatri voi kirjoittaa b-lausunnon kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Ensimmäinen lääkärikäynti voi tapahtua missä vain terveydenhuollon toimipisteessä, esim.. terveyskeskuksessa, yksityisellä tai opiskelijaterveydenhuollossa ja lääkärin ei tarvitse olla psykiatrian erikoislääkäri

Psykiatrin tapaamiset voivat tapahtua yksityisvastaanotolla tai julkisessa terveydenhuollossa (esim. kunnan psykiatrian poliklinikka tai opiskelijaterveydenhuollossa).

Jos oirehdintasi on keskivaikeaa tai vaikeaa, voit saada lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Siellä tarvettasi terapialle, sen soveltuvuutta hoitomuodoksi ja hoidon ajankohtaisuutta arvioidaan tarkemmin.

Myös työterveyshuolto tai opiskelijaterveydenhuolto saattaa tehdä arviointi- ja hoitojaksoja, joten sieltäkin voit tiedustella asiasta.

Lue lisää:

Kela: KuntoutuspsykoterapiaSuomen Psykologiliitto: Kaavio kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta (pdf)Kela: Kuntoutuspsykoterapian korvauksen määrä

Etsi psykoterapeuttia Kelan hausta:

Kela: Kuntoutuksen palveluntuottajien haku

Tietyin kriteerein psykoterapiaa on mahdollista saada myös Kelan harkinnanvaraisena vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tarkemmat tiedot kannattaa tarkistaa Kelan sivuilta ja omasta vakuutusyhtiöstä.​​​​

 Julkisen terveydenhuollon tukemana

Joissakin kunnissa on mahdollista saada psykoterapiaa julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon kautta. Nämä terapiat ovat asiakkaalle maksuttomia.

Maksusitoumus psykoterapiaan/Ostopalvelupsykoterapia

Esimerkiksi HUS Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirihankkii potilaille psykoterapiaa ostamalla sitä yksityisiltä psykoterapeuteilta.

Lyhytpsykoterapiaan (10-20 käyntiä) voit saada maksusitoumuksen Espoon, Vantaan ja Keravan alueella perusterveydenhuollosta, sekä muissa HUS-alueen kunnissa psykiatrian poliklinikalta.

Pitkään psykoterapiaan (40 käyntiä tai enemmän) voit saada maksusitoumuksen psykiatrian poliklinikalta. Psykiatrian pkl:lle tarvitset lähetteen esimerkiksi terveysasemaltasi. Erikoissairaanhoidossa sinulle tehdään psykoterapia-arvio, jossa pohditaan tarkemmin psykoterapian sopivuutta tilanteeseesi.

Lapsille ja nuorille tarkoitettua psykoterapiaa toteutetaan usein joko maksusitoumuksella tai kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Lasten ja nuorten hakeutuminen psykoterapiaan tapahtuu esimerkiksi oman paikkakunnan psykiatrian poliklinikalta käsin.

Eläkeläiset voivat hakeutua psykoterapiaan ostopalveluterapian tai erikoissairaanhoidon kautta, tai maksaa psykoterapiansa itse.

Psykoterapiaa palvelusetelillä

Vuonna 2020 psykoterapiaan maksusitoumukset tullaan korvaamaan palveluseteleillä. Palveluseteleiden käyttöönottoa valmistellaan ympäri Suomea. Potilaan näkökulmasta terapiaan hakeutuminen ei tule muuttumaan.​

Seuraavassa kuvassa näet esimerkin, kuinka paljon maksettavaa sinulle jää kuukaudessa, jos käyt neljä kertaa kuukaudessa Kelan tukemassa psykoterapiassa. Tämän esimerkin mukaan maksettavaa jää Kela-korvauksen jälkeen reilu sata euroa.​​​

Etkö löydä etsimääsi? Katso myös nämä sivut:

Mitä psykoterapia on? Milloin psykoterapiaan?Mitä tulee miettiä ennen psykoterapiaa?Millaista psykoterapiaa?Miten valitsen psykoterapeutin?Psykoterapiaan hakeutujan muistilista