Skip to main content

Att påbörja psykoterapi

Tags: Terapi

Här hittar du information om processen att påbörja psykoterapi och vad det kostar.

Psykoterapi kan genomföras på olika sätt:

  • Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA
  • Psykoterapi med en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården 
  • Psykoterapi man själv betalar för och som kan inledas genom att själv direkt kontakta en psykoterapeut.

Nedan finns anvisningar för att påbörja en rehabiliterande psykoterapi med ersättning från FPA. Denna form av psykoterapi är avsedd för personer mellan 16 och 67 år som har en psykisk störning som utgör en risk för arbets- eller studieförmågan.

En person under 16 år kan få psykoterapi via den barnpsykiatriska specialiserade sjukvården eller familjerådgivningen, med en servicesedel som beviljats av den offentliga hälso- och sjukvården, inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering med ersättning från FPA eller på egen bekostnad.

Eftersom en psykoterapeut ofta tar emot sina klienter under dagen och ibland även på kvällen kan hen ofta vara upptagen. Därför lönar det sig ofta att skicka e-post i stället för att ringa.

Ett exempel på hur man kan formulera mejlet till psykoterapeuten:

RUBRIK: Jag letar efter en psykoterapeut

Hej,

Jag är studerande och 26 år gammal. Jag letar efter en psykoterapeut för FPA:s rehabiliterande psykoterapi. Jag har lidit av depression under flera år vilket har lett till att mina studier fördröjts.

Har du lediga tider för psykoterapi? Vad kostar ett besök?

Jag skulle gärna vilja komma på ett inledande besök.

Med vänliga hälsningar,

Sara Studerande

När och var kan man få hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel.

Hjälp av yrkesperson

Professionell hjälp behövs, särskilt om dina egna resurser, instruktioner för egenvård och stödet från dina närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen. En yrkesperson hjälper dig att vid behov söka psykoterapi.

Hjälp kan bl.a. sökas från

  • hälsocentralen
  • skolhälsovården eller studerandehälsan 
  • företagshälsovården.
Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av