Siirry pääsisältöön

Asumispalvelut mielenterveyskuntoutujille

Suurin osa mielenterveyskuntoutujista asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Asumiseen ja arkielämään voi kuitenkin saada myös tukea.

Jos ammattilaiset arvioivat, että tarvitset tukea asumiseen, voit päästä asumaan kuntoutuskotiin tai asumisyksikköön. Se vaatii yleensä sitoutumista päihteettömyyteen ja valmiutta asua yhdessä muiden kanssa. Voit saada myös tukea kotona pärjäämiseen.

Kuka asumispalveluja järjestää?

Asumispalvelut ovat osa sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta.

Kunta voi

  • järjestää ne itse
  • ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta tai
  • myöntää asiakkaalle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia ne yksityiseltä palveluntuottajalta.

Yksityisten palveluntuottajien palveluita voi hankkia myös itsenäisesti.

Miten niitä haetaan?

Kunnan järjestämiin asumispalveluihin haetaan kunnan vanhus-, vammais-, mielenterveys- tai päihdepalvelujen kautta.

Sosiaalityöntekijä arvioi, millaista tukea tarvitaan. Heiltä sekä oman kuntasi sosiaalitoimistosta saat lisätietoa oman paikkakuntasi vaihtoehdoista.

Mitä ne maksavat?

Asumispalveluissa maksetaan usein erikseen sekä asumisesta että palveluista. Asumisesta peritään usein vuokrasopimuksen mukaista vuokraa.

Palveluista veloitetaan palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Kunnan järjestämien palveluiden maksut ovat yleensä sidoksissa tuloihin.

Mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen soveltuu niille, joka selviytyvät päivittäisistä toimistaan melko hyvin, mutta tarvitsevat kuitenkin tukea arkeensa. Tuetussa asumisessa ihmistä autetaan elämään itsenäisesti omassa kodissaan.

Kuntoutujaa voidaan tukea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, säännöllisen elämänrytmin löytämisessä, töihin tai opintoihin paluussa tai raha-asioiden hoitamisessa. Tämä perustuu tavoitteelliseen sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan.

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen soveltuu niille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä apua ja tukea arkeensa.

Se voi olla joko yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisessä asunnossa. Kuntoutujalla on myös mahdollisuus osallistua päivätoimintaan.

Tavoitteena on monipuolinen kuntoutus sekä toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen.

Itsenäistä asumista harjoitellaan osallistumalla ruoanlaittoon, siivoukseen ja pyykinpesuun. Lisäksi harjoitellaan asumisyksikön ulkopuolella asioimista, kuten raha-asioiden hoitamista ja toisten ihmisten kanssa toimimista.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen soveltuu niille, jotka tarvitsevat apua kaikkina vuorokauden aikoina. Se on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa. Kuntoutuja saa apua päivittäisissä toiminnoissa ja harjoittelee itsenäisen elämän taitoja.

Tukea asunnon muutostöihin

Kunta tukee omassa kodissa selviytymistä myös myöntämällä korvausta asunnon muutostöihin. Näitä voivat olla esimerkiksi luiskien ja tukien asetukset sekä pesutilojen saneeraukset.

Korvausta saavat ikäihmiset ja vammaiset, joille muutostyöt mahdollistavat asumisen jatkamisen kotona. Sosiaalihuollossa on tavoitteena, etteivät puutteelliset asumisolot aiheuta laitos- tai muiden palveluiden tarvetta.

Asunnottomuus

Jos jäät asunnottomaksi, ota yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimistoon tai sosiaaliasemalle. Sieltä saat neuvontaa sekä opastusta asunnon tai väliaikaisen majoituksen löytämisessä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös