Siirry pääsisältöön

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmää käytetään lapsen suotuisan kehityksen tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sen avulla tuetaan perheiden pärjäämistä arjen muutoksissa tai haasteissa.

Jokaisessa perheessä on vaiheita, jolloin vanhempien voimavarat ovat koetuksella. Usein lasten hyvinvointia ja kehitystä halutaan suojata vanhempien ja kodin ongelmilta. Tällöin tilanteesta saatetaan vaieta. 

Usein tilanne vaikuttaa koko perheeseen. Lapset vaistoavat vanhemmista ja perheen ilmapiiristä, että jotain on tapahtunut. Hiljaisuus jättää lapsen yksin miettimään, mistä on kysymys. Nuori ehkä etsii vastauksia netistä ja voi saada hyvinkin vääristynyttä tietoa. 

Mikä on Lapset puheeksi -menetelmä? 

Lapset puheeksi -menetelmä antaa mahdollisuuden pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa perheen tilannetta ja muutosten keskellä pärjäämistä. Menetelmän avulla pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja ehkäisemään mahdollisia ongelmia. 

Päämääränä on lapsen arjen sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. 

Miten menetelmää toteutetaan? 

Lapset puheeksi -menetelmässä käydään yhdessä ammattilaisen kanssa läpi ihmissuhteisiin ja toimintaan sekä ajatteluun ja tunne-elämään liittyviä asioita. Työskentely perustuu sekä perheen vanhempien että lasten tilanteiden ja tarpeiden ymmärtämiseen. 

Lapset puheeksi -menetelmä koostuu Lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Keskustelussa käydään ammattilaisen kanssa perheen ja lapsen arkisia asioita läpi. Neuvonpito pidetään, jos keskustelussa huomataan, että lisätuki on tarpeen.  

Ammattilaiset auttavat perhettä löytämään sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat sekä lasten että vanhempien tarpeita. Lapset puheeksi -menetelmää käytetään sekä lasten arjessa että niissä palveluissa, joita perhe tai perheenjäsen käyttää. 

Mihin Lapset puheeksi -menetelmä sopii? 

Lapset puheeksi -menetelmää voi käyttää lapsen suotuisan kehityksen tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhempien työtilanteeseen tai terveyteen liittyvät muutokset tai lapsen koulunkäyntiin liittyvät asiat. 

Mihin Lapset puheeksi -menetelmä perustuu? 

Lapset puheeksi -menetelmä pohjautuu 

  • ymmärrykseen elämäntilanteen merkityksestä perheelle ja lapselle 
  • ymmärrykseen arjen vuorovaikutuksen ja toiminnan merkityksestä lapselle 
  • tietoon lapsen kehityksen tukemisesta 
  • tietoon siitä, että perheen ja lapsen pärjäävyyden kokemukseen voidaan vaikuttaa 
  • ymmärrykseen siitä, että perheen ja lapsen vahvuuksiin ja haavoittuvuuksiin voidaan vaikuttaa. 

Lapset puheeksi -menetelmässä on keskeistä 

  • vanhempien oma toimijuus 
  • vanhempien ja lasten yhteinen ymmärrys ja ongelmanratkaisu 
  • ammattilaisten arvostava asenne ja yhteistyö perheen kanssa. 

Mistä saan lisää tietoa? 

Lapset puheeksi -menetelmään liittyvä materiaali on netissä kaikkien saatavilla. 

Voit myös tutustua opaskirjasiin Miten autan lastani?, Miten huolehdin lapsistani? ja Mikä meidän vanhempia vaivaa? Oppaat on kirjoittanut Tytti Solantaus ja kuvittanut Antonia Ringbom.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa? 

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös