Skip to main content

Föra barnen på tal-metoden

Föra barnen på tal är en metod som används för att stödja barnets gynnsamma utveckling och förebygga problem. Den hjälper familjen att hantera förändringar eller utmaningar i vardagen.

Varje familj har perioder när föräldrarnas inre resurser sätts på prov. Det är vanligt att man försöker skydda barnens välbefinnande och utveckling vilket kan leda till att man tiger om problemen mellan föräldrarna och i hemmet.

En svår situation påverkar ofta hela familjen. Barnen kan ofta utifrån atmosfären hemma känna på sig att något är på gång. Om saken då inte tas upp till diskussion försöker barnet själv fundera ut vad som har hänt. Barnet eller tonåringen kan till exempel söka svar på nätet och få förvrängd information.

Vad är Föra barnen på tal-metoden?

Föra barnen på tal-metoden ger en möjlighet att tillsammans med en professionell fundera på familjens situation och förändringarna och vad som kunde hjälpa familjen. Med hjälp av metoden försöker man stödja barnets välbefinnande och förebygga eventuella problem.

Målsättningen är att barnets vardag ska fungera så smidigt som möjligt hemma, inom dagvården, i skolan och på fritiden.

Hur genomförs metoden?

Man går tillsammans med en yrkesutbildad person igenom relationerna inom familjen samt vilken inverkan tankar, känslor och beteende har. Arbetet grundar sig på att förstå både föräldrarnas och barnens situation och behov.

Metoden består av Föra barnen på tal-samtal och vid behov rådgivning. Under diskussionen går man igenom familjens och barnets vardag tillsammans med en yrkesutbildad person. Om det utifrån diskussion framkommer att det finns ett behov av ytterligare stöd erbjuds rådgivning.

De yrkesutbildade personerna hjälper familjen att hitta sådana funktionssätt som stöder både barnens och föräldrarnas behov. Metoden utnyttjas både i barnens vardag och i de tjänster som familjen eller en familjemedlem använder.

När är Föra barnen på tal-metoden lämplig?

Metoden kan användas för att stödja en gynnsam utveckling för barnet och förebygga problem i samband med olika föränderliga livssituationer och utmaningar i vardagen. Dessa är exempelvis förändringar i föräldrarnas arbetssituation eller hälsa (t.ex. att ena föräldern har en psykisk störning), eller problem med skolgången.

Vad grundar sig Föra barnen på tal-metoden på?

Föra barnen på tal-metoden grundar sig på:

  • en förståelse för vad den rådande livssituationen betyder för familjen och barnet
  • en förståelse för hur viktiga vardagliga interaktioner och aktiviteter är för ett barn
  • vetskap om hur man stödjer ett barns utveckling
  • vetskap om att man kan påverka familjens och barnets upplevelse av att klara sig
  • en förståelse för att man kan påverka familjens och barnets styrkor och sårbarhet.

Det centrala i Föra barnen på tal-metoden är:

  • föräldrarnas agentskap, dvs. den inverkan de själv har i sociala situationer
  • föräldrarnas och barnens gemensamma förståelse och problemlösning
  • en uppskattande attityd hos de yrkesutbildade personerna och samarbetet med familjen.

Var kan jag få mer information?

Föra barnen på tal-materialet är tillgängligt för alla på webben.

Du kan också bekanta dig med guiderna Hur hjälper jag mitt barn?Hur tar jag hand om mina barn? och Vad är det med våra föräldrar?. Guiderna är skrivna av Tytti Solantaus och illustrerade av Antonia Ringbom.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av