Siirry pääsisältöön

Mistä tukea lapsen mielenterveyden ongelmiin?

Lapsen kehityksen ja mielenterveyden ongelmiin on saatavilla apua. Kunnat tarjoavat useita palveluita, joiden tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempia lapsen kasvatuksessa. Koko perheen hyvinvointi on perusta lapsen kehityksen ja mielenterveyden tukemiselle.

Vanhemmat ovat usein ensimmäisiä, jotka huomaavat, kun lapsi oireilee tai hänellä on jokin ongelma. Joskus myös muut lapsen lähipiiriin kuuluvat voivat huolestua tämän käyttäytymisestä tai voinnista. 

Tukea voi tarvita myös vanhemmuuteen. Joskus voi tuntua siltä, että omat keinot vanhempana eivät oikein riitä. Silloin on hyvä pyytää apua läheisiltä tai ammattilaisilta. 

Milloin on syytä hakea apua?

Yksittäinen ja ohimenevä pulma tai oire voi kuulua lapsen normaaliin kehitykseen. Jos vaikeuksia esiintyy jatkuvasti tai pitkään ja ne vaikuttavat lapsen arkiseen toimintaan ja vointiin, on syytä hakea apua.  

Jos lapsi on vaaraksi itselleen tai muille tai tilanne on muulla tavoin henkeä tai terveyttä uhkaava eikä sitä saa omin keinoin katkaistua, tulee olla yhteydessä terveydenhuollon päivystykseen, sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai yleiseen hätänumeroon 112. 

Mistä voi hakea apua? 

Lasten mielenterveyspalvelut on järjestetty eri kunnissa eri tavoin. Katso oman kuntasi sivuilta, mitä palveluita alueellasi on tarjolla. 

Alle kouluikäisille lapsille apua ja tukea tarjoavat ensisijaisesti neuvolat. Kouluikäisiä lapsia varten on kouluterveydenhuolto. 

Verkosta saatava tieto ja tuki 

Jos kaipaat lisää tietoa lapsesi oireista tai pulmista, voit tutustua esimerkiksi Mielenterveystalon teemasivuihin. 

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista voit saada luotettavaa tietoa ja työkaluja tilanteeseenne. 

Verkosta löytyy myös useita auttavia puhelimia, joista saat keskustelutukea.  

Neuvola 

Neuvolapalvelut vastaavat alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen sekä koko perheen hyvinvoinnin seurannasta ja tukemisesta. Voit olla yhteydessä neuvolaanne ja kertoa huolestasi. 

Kouluterveydenhuolto  

Kouluterveydenhuolto vastaa ensisijaisesti kouluikäisten lasten terveydenhoidosta, terveysneuvonnasta ja ohjaamisesta tarvittavan tuen tai avun piiriin. Koulussa voi tavata terveydenhoitajaa, lääkäriä, koulukuraattoria tai koulupsykologia.  

Terveyskeskus 

Terveyskeskuksessa saat kunnan järjestämiä terveydenhuollon palveluita. Terveyskeskuksessa tilannettanne voidaan arvioida ja tarvittaessa teidät ohjataan eteenpäin. 

Perheneuvola 

Perheneuvolasta saa apua lapsen kehitykseen ja kasvatukseen sekä perhetilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Se tarjoaa myös tukea erilaisissa lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä. Asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman alueen perheneuvolaan. 

Lastenpsykiatria 

Lastenpsykiatrista hoitoa tarvitaan, jos mielenterveyden häiriö on vaikea tai jos perustasoinen tuki ei riitä. Arviointi ja hoito on moniammatillista. Lastenpsykiatrinen hoito on yleensä erikoissairaanhoitoa, johon tarvitaan lääkärin lähete. 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut tukevat lapsen kehitystä tukemalla perheen arkea ja hyvinvointia ohjauksen ja yhdessä tekemisen kautta. Voit olla yhteydessä alueesi sosiaalipalveluihin avun saamiseksi.  

Lastensuojelu tukee perheitä silloin, kun lapsen kasvatus ja huolenpito tuottavat vanhemmille haasteita tai kun lapsen kasvu ja kehitys on vaarassa. Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos olet huolestunut lapsestasi tai omasta tai perheesi tilanteesta ja tarvitset apua tilanteen ratkaisuun. Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Yhteydenoton voi tehdä myös nimettömänä. 

Yksityiset palvelut sekä järjestöt ja seurakunnat 

Lasten mielenterveyspalveluja tarjoavat myös yksityiset palveluntarjoajat ja järjestöt. Yksityislääkäri voi arvioida lapsen tilannetta ja ohjata tarvittaessa asianmukaisen tuen tai hoidon piiriin.  

Myös monilla seurakunnilla on mielenterveyttä edistävää toimintaa. Evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa perheneuvontaa, josta voi saada tukea perheeseen liittyviin ongelmiin. Kirkon jäsenyyttä ei edellytetä. 

Kysy lisää lähimmästä seurakunnastasi tai lue lisää alla olevasta linkistä.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa perheesi hyvinvointia silloin, kun sinulla on huoli lapsesi oireista tai omasta voinnistasi. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Oirekyselyt

Löydät oirekyselyitä nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien arvioimiseen. Jos olet huolissasi omasta voinnistasi, voit arvioida oireidesi voimakkuutta kyselyn avulla. Tuloksista saat vinkkejä siihen, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä.

Nettiterapiat

16 vuotta täyttäneille on tarjolla mobiilivälitteistä hoitoa moniin tilanteisiin - nettiterapia tarjoaa apua erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Hoito perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jota tukee nettiterapeutti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös