Siirry pääsisältöön

Oletko menettänyt läheisen itsemurhan kautta?

Jos olet menettänyt läheisen itsemurhan kautta, älä jää yksin. Tältä sivulta löydät tietoa avun hankkimisesta, itsemurhamenetyksen erityispiirteistä ja reagoinnista kriisitilanteessa.

Jokaisen kärsivän ihmisen kohdalla on toivoa niin kauan kuin elämä jatkuu. Jokaista itsemurhaa emme kuitenkaan osaa estää, vaan joskus aika loppuu kesken.  

Apua ja tukea on saatavilla 

Jos itsemurhamenetys on koskettanut sinua, älä jää yksin. Kuten muissakin elämänkriiseissä, voit hakea keskusteluapua esimerkiksi: 

 • terveysasemalta 
 • työterveyshuollosta  
 • koulu- tai opintopsykologilta 
 • MIELI ry:n kriisipalveluista 

Valtakunnallinen itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukijärjestö Surunauha ry tarjoaa tukea ja tietoa itsemurhamenetyksen kokeneille. Myös MIELI ry tarjoaa itsemurhamenetyksen kokeneille esimerkiksi vertaistukiryhmiä. 

Apua voi hakea pitkänkin ajan päästä 

Apua voit hakea, vaikka menetyksestä olisi vuosia tai vuosikymmeniä, jos tunnet sen painavan sinua. Kauan sitten tapahtuneen menetyksen käsittelylle kannattaa ottaa tilaa silloin, kun tapahtuneen herättämät tunteet sitä vaativat. 

Esimerkiksi lapsuudessa koettu itsemurhamenetys herättää usein elämän eri vaiheissa erilaisia tunteita ja saa uudenlaisia merkityksiä.  

Omat itsetuhoiset ajatukset 

Menetys itsemurhan kautta lisää myös menetyksen kokeneiden riskiä itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin. Siksikin on tärkeää, että haet matalalla kynnyksellä apua ja tukea itsellesi. Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, puhu niistä apua hakiessasi avoimesti. 

Itsemurhamenetyksen erityispiirteet 

Itsemurhamenetys on monella tapaa samanlainen kuin mikä tahansa muu läheisen kuolemaan liittyvä menetys. Toisaalta sillä on myös omat erityispiirteensä.   

Viha ja syyllisyys 

Läheisen äkilliseen menettämiseen liittyy usein surun ja järkytyksen lisäksi myös vihan- ja syyllisyydentunteita. Itsemurhamenetyksen kohdalla nämä tunteet ovat erittäin tavallisia. Joskus ne ovat erityisen voimakkaita ja pitkäkestoisia. 

Häpeä 

Itsemurhamenetykseen liittyy usein myös häpeäntunteita. Se voi vaikeuttaa tuen hakemista ja toipumista. 

Mielenterveysongelmiin ja itsetuhoisuuteen liittyvät asenteet ovat muuttuneet avoimemmiksi. Silti moni pelkää muiden suhtautuvan torjuvasti itsemurhan kautta tapahtuneeseen menetykseen.  

Hyväksymisen vaikeus 

Itsemurhamenetyksen kokeneilla on usein vaikeuksia hyväksyä itsemurhan tehneen ratkaisua. Se voi herättää heissä suurtakin vihaa. 

Tapahtuneen hyväksymistä vaikeuttaa, jos muut ihmiset suhtautuvat itsemurhan tehneeseen tuomitsevasti tai syyllistävät itsemurhan tehneen läheisiä. 

Puhuminen auttaa käsittelemään tunteita 

Itsemurhamenetyksen aiheuttamien vaikeiden tunteiden kanssa paras apu on yleensä myötätuntoinen kuulija. 

On tärkeää voida puhua ihmiselle, joka sallii ristiriitaisen pohdinnan ja tunteet ottamatta niihin liikaa kantaa tai selittämättä menetystä pois. Kuulija voi löytyä lähipiiristä tai järjestöjen tai terveydenhuollon kautta. 

Tarve ymmärtää syyt 

Itsemurhamenetyksen kokeneilla on usein suuri tarve ymmärtää, miksi itsemurhan tehnyt päätyi tekoonsa. Syyt ovat aina monimutkaisia ja monitekijäisiä, eikä yhtä ymmärrettävää syytä useinkaan voi löytää. Sen hyväksyminen voi olla merkittävä askel kohti surun kanssa sovussa elämistä. 

Muista

Suremaan jääneiden on hyvä ymmärtää, että itsetuhoisessa tilassa ihminen menettää kyvyn tavalliseen ajatteluun. Huomio kapeutuu henkisen kivun ympärille, eikä itsetuhoisessa tilassa ole mahdollista tavoittaa mielikuvaa esimerkiksi välittävistä läheisistä. Se ei tarkoita, ettei heidän välittämisensä olisi muutoin ollut itsemurhan tehneelle selvää.

Reagointi kriisitilanteessa 

Ihmiset reagoivat kriisitilanteissa hyvin yksilöllisesti. Omaa reaktiota ei kannata eikä tarvitse verrata toisten kokemuksiin.  

 • Menetyksen ensivaiheessa tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan ja olla yllättäviäkin. Tunteet voivat tulla ikään kuin aaltoina. Toisaalta olo voi olla täysin tyhjä. 
 • Menetys on usein voimakkaasti fyysinen kokemus. Fyysinen olo voi olla esimerkiksi turta, levoton, äärimmäisen uupunut tai ylivirittynyt. Keho voi myös kipuilla ja oireilla monin tavoin. 
 • Riittävästä ravinnosta ja levosta huolehtimiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska keho ei välttämättä viesti näiden tarpeesta.  
 • Päihteiden käyttöä kannattaa välttää, koska se sekoittaa toipumisen prosessia. 

Jokaisella on oikeus tunteisiinsa 

Jokainen itsemurha vaikuttaa suureen joukkoon ihmisiä. Menetys koskettaa perheenjäseniä, ystäviä ja sukulaisia, mutta myös esimerkiksi opiskelu-, työ- ja harrastusyhteisöä sekä itsemurhan tehnyttä hoitaneita ihmisiä.  

Joskus ihmiset miettivät, onko heillä oikeus tuntea sitä, mitä he tuntevat, tai tarvita tukea. Tämä pohdinta herää usein silloin, jos itsemurha ei osunut aivan lähelle, kuten omaan perheeseen. Jokaisella on kuitenkin oikeus tunteisiinsa ja tukeen. 

Muistilista läheisille itsemurhamenetyksen jälkeen

 • syö ja juo säännöllisesti.
 • vältä päihteitä.
 • lepää ja nuku riittävästi.
 • yritä jatkaa arjen rutiineja ja harrastuksia.
 • rauhoita kehoa ja mieltä ulkoilemalla.
 • uskalla pyytää ja vastaanottaa apua.
 • puhu tapahtuneesta avoimesti.

Miten tukea  itsemurhamenetyksen kokenutta?

Surunauhan ja Surevan kohtaaminen -hankkeen  verkkosivuille kootusta materiaalista voi olla apua esimerkiksi opettajille, esihenkilöille, opiskelu- tai työtovereille tai kenelle tahansa, joka kohtaa itsemurhamenetyksen kokeneen. Kun on tietoa, on helpompi olla tukena.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Pääosin yli 16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös