Siirry pääsisältöön

Perustietoa viiltelystä

Viiltely on itsensä vahingoittamista, jolla pyritään helpottamaan vaikeaa oloa. Tyypillisesti viiltelyllä pyritään helpottamaan sietämätöntä oloa tai tunnottomuutta. Kyseessä on vain harvoin itsemurhayritys.

Viiltelyllä tarkoitetaan itsensä vahingoittamista tarkoituksella. Sen tarkoituksena on yrittää helpottaa pahaa oloa. Viiltelyyn saatetaan turvautua silloin, kun tuntuu, että muita keinoja ei ole.  

Noin joka kymmenes nuori viiltelee itseään. Viiltelyn lisäksi itseä voidaan vahingoittaa myös muilla tavoin. Myös aikuiset voivat vahingoittaa itseään. 

Miksi ihmiset viiltelevät? 

Viiltely alkaa usein vaikeassa elämäntilanteessa. Taustalla voi olla myös pitkäaikaisia vaikeita elämänkokemuksia. 

Viiltelyllä pyritään vaikuttamaan omiin tunteisiin. Kipu saa kehon tuottamaan mielihyvähormoneja. Se helpottaa oloa väliaikaisesti. 

Joku voi viiltämällä paeta tunnottomuutta, joku taas sietämätöntä pahaa oloa. Ihminen saattaa turvautua viiltelyyn silloin, kun hänellä ei ole käytössään muita keinoja käsitellä vaikeita tunteita. 

Joillain viiltely jää lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Toisille se taas on pidempiaikainen selviytymiskeino, jolla turrutetaan pahan olon tunteita 

Itsensä viiltely voi olla keino 

 • lopettaa pahat ajatukset 
 • purkaa vihaa 
 • paeta omia ongelmia 
 • tuntea jotain 
 • estää itsemurha 
 • rangaista itseään 
 • satuttaa muita 

Mitä haittaa viiltelystä on? 

Vaikka viiltely helpottaa oloa hetkellisesti, ei se pitkällä aikavälillä auta pitämään vaikeita tunnetiloja poissa. Se myös estää oppimasta pahan olon käsittelyä toimivilla tavoilla.  

Viiltelyyn saattaa myös kehittyä toleranssi. Tällöin helpottavan vaikutuksen saamiseksi tarvitaan yhä syvempiä viiltoja tai uusia tapoja vahingoittaa itseään. Näin myös vahingot kasvavat. 

Viiltely myös luo elämään lisää stressitekijöitä, kuten fyysisiä jälkiä, häpeää, salaisuuksia ja syyllisyydentunteita. Salailu voi etäännyttää tärkeistä ihmisistä ja kaventaa elämää. 

Miten viiltelyn voi lopettaa? 

Tärkeintä on, että motivaatio lopettamiseen lähtee sinusta itsestäsi. Siksi on tärkeää pohtia, miksi haluat lopettaa viiltelyn.  

Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Pysyvätkö vaikeat tunteet poissa viiltelemällä? 
 • Onko viiltelystä seurannut haittoja? 
 • Ovatko haitat suuremmat kuin hyödyt? 

Muutos herättää yleensä pelkoa ja vaatii uusien tapojen opettelua. Siksi on hyvä aloittaa pienin askelin ja armollisena itseään kohtaan. 

Saattaa olla, että haluat viiltelyn lopettamisen sijaan aluksi vain vähentää viiltelyä tai kudosvaurioiden määrää. Sinä itse olet paras arvioimaan, missä tahdissa on hyvä edetä. 

Puhu muille 

Vaikka asian puheeksi ottaminen tuntuisikin vaikealta ja turhalta, kannattaa pahasta olosta puhua vaikkapa perheenjäsenelle, ammattilaiselle tai hyvälle ystävälle. 

Kun kertoo tilanteestaan, ei ole enää yksin vaikean tilanteen kanssa. Tällöin omat ajatukset ja tunteet usein myös selkiytyvät. 

Hyödynnä Mielenterveystaloa 

Apua saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista, joita voi käydä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Mielenterveystalosta löytyy viiltelyn omahoito-ohjelma. 

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki eivät riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

 • terveydenhoitajalta 
 • koulukuraattorilta 
 • koulupsykologilta 
 • nuorisoasemalta 
 • terveyskeskuksesta 
 • työterveyshuollosta 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin yli 16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös