Siirry pääsisältöön

Keskusteluhoidot mielenterveyshäiriöissä

Keskusteluhoidot ovat psykologisia terapioita. Ne voivat olla joko rajatumpia menetelmiä jonkun tietyn häiriön hoitoon tai laaja-alaisempaan muutokseen ja kasvuun pyrkiviä psykoterapioita.

Mitä keskusteluhoidossa tehdään?

Yhteistä keskusteluhoidoille on se, että niissä keskitytään käsittelemään

  • mielenterveyden ongelmia
  • tunne-elämän haasteita
  • käyttäytymisen ongelmia
  • henkilökohtaisia vaikeuksia.

Menetelmänä on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tarkastelu. Samalla pyritään ymmärtämään ja muuttamaan toimintatapoja, jotka ovat haitallisia tai tuottavat oireita.

Miten oikea keskusteluhoito valitaan?

Keskusteluhoidot voidaan luokitella esimerkiksi hoidettavan ongelman kautta, terapiamuodon kautta tai terapian keston kautta.

Lähtökohtaisesti hyvä tulos varmistetaan seuraavalla tavalla:

  • Ensin mietitään, mikä on ongelma ja mitkä ovat siihen tehokkaita terapioita.
  • Seuraavaksi mietitään, mikä on ongelman vakavuusaste sekä minkä laajuinen ja pituinen hoito on aiheellinen.

Minkälaisia keskusteluhoitoja on saatavilla?

Jos psykologiset terapiat jaotellaan niiden pituuden ja laajuuden suhteen, voidaan jako tehdä seuraavalla tavalla:

  • Omahoito-ohjelmat ja ohjatut omahoito-ohjelmat ovat nopeita ja kevyitä hoitoja. Ne tarjoavat hoitoa helposti ja matalalla kynnyksellä.
  • Nettiterapiat eli internet- tai mobiilivälitteiset terapeutin tukemat osittain automatisoidut hoidot ovat nekin nopeasti saatavilla. Ne ovat kuitenkin selvästi laajempia kuin omahoito-ohjelmat. Niiden kesto on noin 16 viikkoa.
  • Erilaiset ammattihenkilön kanssa tehtävät keskusteluhoidot voivat tapahtua joko videovälitteisesti tai kasvokkain. Lyhimmillään ne ovat tiettyyn häiriöön kohdennettuja menetelmiä eli lyhytterapioita. Laajimmillaan ne ovat psykoterapioita, joiden tarkoitus on paitsi hoitaa jotakin ongelmaa myös laajemmin tukea muutosta ja psyykkistä kasvua.

Terveydenhuollossa ja järjestöjen tarjoamissa palveluissa voidaan tarjota myös tukea antavaa keskustelua. Sillä ei ole samanlaista päämäärällistä muutostavoitetta kuin varsinaisilla psykologisilla terapioilla. Tavoite on ennemminkin antaa tukea ja auttaa menemään eteenpäin.

Mikä yhdistää saatavilla olevia keskusteluhoitoja?

Kaikkia mainittuja hoitomuotoja yhdistää se, että ne ovat  jäsenneltyä ja tavoitteellista ammatillista vuorovaikutusta jonkin asiat parantamiseksi. 

Lisätietoa erilaisista hoitomuodoista

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös