Siirry pääsisältöön

Kotipalvelut tukena mielenterveysongelmissa

Kunnat tarjoavat kotipalveluja, joista saa apua arjen askareisiin. Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi vamman, sairauden, uupumuksen tai muun erityisen perhetilanteen vuoksi.

Kotipalvelut vaihtelevat alueittain, ja niistä saa lisää tietoa oman alueen sosiaalitoimesta.

Monissa kunnissa sosiaalihuoltolakiin perustuva kotipalvelu ja terveydenhuoltolakiin perustuva kotisairaanhoito on yhdistetty. Tällöin puhutaan kotihoidosta.

Mitä kotipalvelu on?

Kotipalvelusta saa tukea silloin, kun sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsee kotona apua arkipäiväisiin askareisiin ja henkilökohtaisiin toimintoihin, kuten peseytymiseen.

Kotipalvelun työntekijät ovat yleensä kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia.

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua silloin, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Mitä kotisairaanhoito on?

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa, jota usein toteuttaa sairaanhoitaja.

Kotisairaanhoitoa annetaan silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi pysty käyttämään muita terveydenhoidon palveluita. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista ja kotona selviytymistä sekä tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Kotisairaanhoitoon kuuluvat erilaiset lääkärin määräämät toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset ja voinnin seuraaminen.

Mitä tukipalvelut ovat?

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalveluja voivat olla:

  • ateriapalvelu
  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • kuljetus- ja saattajapalvelu.

Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Niitä voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muita kotipalvelun tai kotihoidon palveluja.

Tukipalveluja voi saada kunnan kotipalvelun, kotihoidon tai vanhus- tai vammaispalveluiden kautta. Niitä voi myös ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tällöin voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähenystä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös