Skip to main content

Hemservice vid psykiska störningar

Välfärdsområdena erbjuder hemservice för stöd och hjälp med vardagliga aktiviteter. Hemservice ges vid behov till exempel på grund av en skada, sjukdom, utmattning eller svår familjesituation.

Hemservicen som erbjuds varierar mellan regionerna. Du får mer information om de tjänster som erbjuds från socialväsendet i ditt område.

Hemvård innebär att hemservice (som grundar sig på socialvårdslagen) och hemsjukvård (som grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen) har kombinerats.

Vad är hemservice?

Hemservicen erbjuder stöd när man på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med de regelbundna grundläggande dagliga aktivitetena såsom att ta hand om hemmet och den personliga hygienen.

De anställda inom hemservicen är vanligtvis hemvårdare, hemhjälpare eller närvårdare.

Barnfamiljer har rätt till hemservice då det är nödvändigt för att trygga barnets välbefinnande.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är sjukvård som ges i patientens hem och som ofta utförs av en sjukskötare.

Hemsjukvård erbjuds då en person på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan använda andra hälso- och sjukvårdstjänster. Hemsjukvården kan göra det lättare att klara sig hemma efter att man blivit utskriven från sjukhuset, och stödjer även anhöriga i hemvården av en sjuk person.

Hemsjukvård omfattar olika åtgärder som ordinerats av läkare, såsom provtagningar, mätningar och uppföljning av hälsa och mående.

Vad är stödtjänster?

Stödtjänsterna kompletterar den personliga omsorg som hemservicen tillhandahåller. Stödtjänsterna kan omfatta:

  • måltidstjänster (hemleverans av måltider)
  • städning
  • klädvård
  • inköp och att uträtta ärenden
  • tjänster som främjar social interaktion
  • färdtjänst och ledsagarservice.

Stödtjänster erbjuds ofta för personer som behöver stöd för att kunna bo självständigt. De är även tillgängliga för personer som inte behöver några andra tjänster inom hemservice eller hemvård.

Stödtjänsterna är avgiftsbelagda och kan fås via kommunens hemservice, hemvård eller tjänster för äldre eller funktionshindrade. De kan också köpas direkt från privata tjänsteleverantörer. I det fallet kan man utnyttja hushållsavdraget i beskattningen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av