Siirry pääsisältöön

Perhepalvelut tukena mielenterveysongelmissa

Kaipaatko tukea lapsiperheen arjen keskelle? Jos perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia, vaikuttaa se koko perheen elämään, toimintaan ja hyvinvointiin.

Mitkä voivat olla syitä avun tarpeelle?

 • koet olevasi uupunut
 • tarvitset tukea pidempiaikaisen masennuksen tai muun psyykkisen oireilun vuoksi
 • toivot apua elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa, kuten vanhempien erossa tai perheenjäsenen sairastumisessa
 • tarvitset lastenhoitoapua asiointien, kuten lääkäri- tai terapiakäyntien, ajaksi
 • käytät paljon ja usein alkoholia tai muita päihteitä
 • perheessä käytetään väkivaltaa
 • perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus tai vamma
 • lapsi joutuu kantamaan ikäänsä nähden liian suurta vastuuta perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi
 • lapsi tai nuori itse tekee asioita, jotka ovat hänelle vaarallisia tai haitaksi  hän käyttää esimerkiksi runsaasti päihteitä, tekee rikoksia tai laiminlyö koulunkäymistä
 • sinulla on muu tuen tarve

Mitä sosiaalipalveluita perhe voi hakea?

Hyvinvointialueiden perheille tarjoamia sosiaalipalveluita ovat muun muassa

 • kotipalvelu
 • perhetyö
 • lastenvalvoja
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • tukiperheet
 • nuorten palvelut
 • lastensuojelu

Millaisia palvelut voivat olla?

Voit olla yhteydessä sosiaalipalveluihin itse tai yhdessä hoitotahon kanssa.

Yhteistyö alkaa palvelutarpeen arviolla. Jos arvioidaan, että hyötyisitte sosiaalihuollon palveluista ja tuesta, teille nimetään vastuutyöntekijä. Asiakkuus on vapaaehtoista.

Käytännössä palvelut ovat 

 • tukea arjen haasteisiin
 • tukea lapsen vuorokausirytmiin ja nukkumiseen
 • tukea haasteisiin, jotka liittyvät lapsen kehitykseen eri ikävaiheissa
 • tukea perheen vuorovaikutukseen
 • taloudellista tukea
 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestämistä
 • yhteistyötä päiväkodin ja koulun kanssa

Jos lapselle avataan lastensuojelun asiakkuus, voidaan lasta ja perhettä tukea tiiviimmin.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelun apu ja tuki on määräaikaista. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista.

Milloin voit kääntyä lapsiperheiden kotipalvelun puoleen?

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti silloin, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Kotipalvelua annetaan tarvittaessa esimerkiksi seuraavien syiden vuoksi

 • vamma
 • sairaus (esim. pidempiaikainen masennus tai muu psyykkinen oireilu)
 • uupumus
 • muu erityinen perhetilanne (esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen)

Tavoitteena on helpottaa perheen arjen sujumista ja tukea vanhempien jaksamista. Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään auttamaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja estämään perhetilanteen vaikeutuminen.

Kotipalvelu voi olla esimerkiksi

 • apua lastenhoitoon (esim. lastenhoitoapua asiointien, kuten lääkäri- tai terapiakäyntien, ajaksi)
 • apua kodinhoitoon

Lisätietoja kotipalveluista saat sosiaalitoimen palveluohjauksesta.

Perhetyö

Perhetyö toteutetaan useimmiten asiakkaan kotona. Perhetyö suunnitellaan yhdessä perheen kanssa.

Perhetyö voi olla esimerkiksi

 • keskustelua, neuvoja ja tukea vanhemmille kasvatusasioissa
 • perheen tukemista arjessa, kuten asioiden hoitamisessa tai kodinhoidossa
 • perheen yhteisiä tapaamisia ja keskusteluja, jotka tukevat lapsen hyvinvointia

Tukihenkilöt ja -perheet 

Tukiperheet tai tukihenkilöt koulutetaan tehtäväänsä.

Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa lasta esimerkiksi

 • koulutehtävissä 
 • harrastuksissa

Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi.

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa keskustelutukea perhesuhteisiin, lasten kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Milloin voit kääntyä perheneuvolan puoleen?

Esimerkiksi kun

 • tarvitset keskustelutukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen, esimerkiksi tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen
 • olet huolestunut lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä
 • lapsella on ongelmia varhaiskasvatuksessa, koulussa tai ystävien kanssa
 • perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne 
 • lastasi tai perhettäsi on kohdannut traumaattinen tapahtuma, kuten kuolema, onnettomuus tai sairaus
 • toivot vanhempana apua parisuhteen ongelmiin
 • vanhempina harkitsette eroa
 • tarvitsette perheasioiden sovittelua eron jälkeisestä yhteisvanhemmuudesta sopimiseen

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan yleensä perheneuvolassa, mutta joskus myös muiden sosiaalipalveluiden yhteydessä.

Järjestöt

Myös useat valtakunnalliset järjestöt tukevat perheitä esimerkiksi lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä tilanteissa.

Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset -järjestöllä on Eväitä Elämälle -ohjelma. Ohjelman tuki on suunnattu vähävaraisille lapsiperheille. Näitä ovat esimerkiksi perheet, joissa taloudellinen tilanne on tiukka huoltajan pitkään jatkuneen sairauden tai työttömyyden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan antaa muun muassa harrastusmaksuihin, -välineisiin ja -matkoihin. Eväitä Elämälle -ohjelmasta tuetaan myös lomakotitoimintaa, jota järjestetään Pelastakaa Lasten aluetoimistojen kautta.

Nuorten turvatalot (SPR) 

Suomen Punainen Risti ylläpitää viidessä suuressa kaupungissa nuorten turvataloja. Nämä kaupungit ovat Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Tampere.

Nuorten turvakodit on tarkoitettu 12–19-vuotiaille nuorille. Turvakodit ovat auki illasta kello viidestä seuraavaan aamuun kello kymmeneen. Tarvittaessa nuorten turvatalo voi tarjota väliaikaisen yöpymispaikan.

Yöpymisestä sovitaan nuoren huoltajan kanssa. Yöpyminen on maksutonta.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa