Siirry pääsisältöön

Aistitiedon käsittelyn ongelmat

Aistitiedon käsittelyn ongelmat liittyvät aistimuksiin tai toimintaan, jossa pitäisi pystyä käyttämään hyväksi aistimuksia omasta kehosta tai ympäristöstä.

Aistitiedon käsittelyn ongelmia esiintyy noin 5–10 %:lla väestöstä. Ne voivat esiintyä itsenäisinä tai liittyä kehityksellisiin ja neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Oireet liittyvät aistimuksiin tai toimintaan, jossa pitäisi pystyä käyttämään hyväksi aistimuksia omasta kehosta tai ympäristöstä.

Ongelmat voivat vaikeuttaa päivittäisiä toimintoja, kuten nukkumista, syömistä, ruokailua, pukeutumista ja siistiksi oppimista.

Millaisia aistitiedon käsittelyn ongelmat ovat?

Aistitiedon käsittelyn ongelmat voivat olla

 • käyttäytymisen hallinnan vaikeuksia
 • keskittymisvaikeuksia, yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta tai vetäytyvää ja välttelevää käytöstä
 • voimakkaita tunnereaktioita
 • voimakasta ärtyvyyttä
 • vaikeutta rauhoittua
 • heikkoa itsetuntoa ja minäkuvaa
 • turhautumisherkkyyttä

Ihmisellä, jolla on aistitiedon käsittelyn ongelmia, voi olla myös

 • oppimisvaikeuksia
 • pulmia sosiaalisissa taidoissa ja tilanteissa, esimerkiksi vaikeutta luoda ystävyyssuhteita, sietää ryhmätilanteita ja oppia leikkimään
 • karkea- ja hienomotoriikan ongelmia, kuten kömpelyyttä liikunnassa tai vaikeutta oppia kädentaitoja tai piirtämistä

Mikä voi auttaa aistitiedon käsittelyn ongelmissa?

On tärkeää, että lähipiiri saa riittävästi tietoa aistitiedon käsittelyn ongelmista. Tieto auttaa tukemaan vaikeissa tilanteissa.

Avuksi voivat olla

 • selkeän arkirutiinin rakentaminen
 • stressin ja väsymyksen ehkäisy
 • syvätuntoaistimusten käyttäminen rauhoittamisen ja vireystilan säätelyn apuna
 • hyvän vireystilan etsiminen ja motivaatiotekijöiden löytäminen
 • aistikuormituksen vähentäminen, esimerkiksi melun sekä haju-, tunto- ja valoärsykkeiden vähentäminen
 • erilaiset apuvälineet, kuten kuulosuojaimet, korvatulpat, aktiivityynyt sekä painopeitot ja -liivit

Apuna voi käyttää toiminta- tai fysioterapeutin antamaa sensorisen integraation terapiaa. Terapiassa tuetaan muun muassa aistitiedon käsittelyä, säätelyä ja jäsentämistä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös