Siirry pääsisältöön

Vieroitushoito

Vieroitushoito on akuuttihoitoa päihdekierteen keskeyttämiseen.

Riippuvuudeksi muodostuneen päihteiden käytön lopettaminen on usein hankalaa. Siihen tarvitaan motivaatiota ja keinoja.

Usein myös vieroitusoireisiin tarvitaan apua. Aina päihteiden käytön lopettaminen ei ole edes turvallista ilman asianmukaista vieroitusoireiden hoitoa.

Vieroitushoito on akuuttihoitoa, jossa on turvallista lopettaa päihteiden käyttö. Vieroitushoidossa saa tukea lopettamiseen sekä apua vieroitusoireisiin.

Vieroitushoitoa päihdeongelman hoitoon

Vieroitushoitoon voi hakeutua minkä tahansa päihteen ongelmallisen käytön vuoksi.

Vieroitushoitoa toteutetaan seuraavien päihteiden käytön vuoksi

 • alkoholi
 • huumausaineet
 • lääkkeet
 • useamman päihteen sekakäyttö

Milloin tarvitaan vieroitushoitoa?

Vieroitushoidosta voi saada alkusysäyksen päihteiden käytön lopettamiseen. Se on akuuttiapua päihteettömän elämän alkuun. 

Vieroitushoidon tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi

 • voimakas riippuvuus, jolloin mielihalujen torjuminen ei onnistu muutoin
 • vieroitusoireet ja niiden pelko
 • pitkään jatkuneen päihteiden käytön vaikutukset ajatuksiin ja toimintaan.

Missä vieroitushoito tapahtuu?

Vieroitushoidon toteuttamiseen on erilaisia tasoja, jotka vaihtelevat ympärivuorokautisesta laitoshoidosta kokonaan kotona tapahtuvaan hoitoon. 

Laitosvieroitushoito

Laitosvieroitushoidossa potilas on ympärivuorokautisesti sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa.

Laitosvieroitushoito on valvottua. Rajattu yhteys ulkomaailmaan usein auttaa päihteettömyyden tavoitteen saavuttamisessa ja omaan vointiin keskittymisessä. 

Avovieroitushoito

Avovieroitushoidossa potilas on kotonaan, mutta käy sovituilla käynneillä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen luona. 

Kotivieroitushoito

Kotivieroitushoito tapahtuu kokonaisuudessaan potilaan kotona. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset käyvät sovitusti tukikäynneillä vieroitushoidossa olevan luona.

Vieroitushoidon tavoitteet

Vieroitushoidon tavoitteet ovat

 • päihdekierteen katkaiseminen
 • fyysisen voinnin turvaaminen
 • psyykkisen voinnin tukeminen
 • jatkohoidon suunnittelu sekä
 • jatkohoitoon ohjaaminen.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös