Skip to main content

Avvänjningsvård

Avvänjningsvård är akut vård för att bryta en rusmedelsspiral.

Det är ofta svårt att upphöra med rusmedelsanvändning som blivit ett beroende. För det behövs motivation och medel.

Ofta behövs också hjälp för abstinenssymtomen. Det är inte alltid ens säkert att sluta använda rusmedel utan adekvat vård av abstinenssymtomen.

Avvänjningsvård är akut vård där det är säkert att sluta använda rusmedel. I avvänjningsvård får man stöd för att sluta med rusmedel samt hjälp för abstinenssymtomen.

Avvänjningsvård för missbruksproblem

Man kan söka sig till avvänjningsvård för problematisk användning av vilket rusmedel som helst.

Avvänjningsvård genomförs för missbruk av

 • alkohol
 • narkotika
 • läkemedel
 • eller blandmissbruk av flera rusmedel.

När behövs avvänjningsvård?

Genom avvänjningsvården kan man få den puff som behövs för att upphöra med rusmedelsanvändning. Den utgör akut hjälp mot ett liv utan rusmedel. 

Behovet av avvänjningsvård kan till exempel basera sig på

 • ett så starkt beroende att bekämpningen av begäret inte lyckas på annat sätt
 • abstinenssymtom och rädsla för dem
 • effekter av en långvarig rusmedelsanvändning på tankar och verksamhet.

Var genomförs avvänjningsvården?

Det finns olika nivåer för genomförandet av avvänjningsvård som varierar från anstaltsvård dygnet runt till vård som helt och hållet sker hemma.

Avvänjningsvård på anstalt

Vid avvänjningsvård på anstalt är patienten på sjukhus eller någon annan vårdinrättning dygnet runt.

Avvänjningsvård på anstalt är övervakad. En begränsad kontakt med den yttre världen hjälper ofta med att uppnå ett nyktert liv och att fokusera på det egna välbefinnandet. 

Öppen avvänjningsvård

Vid öppen avvänjningsvård är patienten hemma, men besöker en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården enligt överenskommelse.

Avvänjningsvård hemma

Avvänjningsvård hemma sker i sin helhet i patientens hem. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården gör stödbesök enligt överenskommelse hos den person som vårdas för avvänjning.

Målen för avvänjningsvården

Målen för avvänjningsvården är att

 • bryta rusmedelsspiralen
 • trygga den fysiska hälsan
 • trygga den psykiska hälsan
 • planera den fortsatta vården samt
 • hänvisa till fortsatt vård.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av