Siirry pääsisältöön

Psykoosiin sairastuminen

Psykoosiin sairastumiseen ei ole yhtä tiettyä syytä. Siihen vaikuttavat aina monet asiat. Ihminen sairastuu usein silloin, kun elämän stressitekijät käyvät liian raskaiksi. 

Tämä sivu on saanut selkotunnuksen, joka on merkki selkokielisyydestä.

Psyykkinen alttius 

Osa ihmisistä sairastuu helpommin psyykkiseen sairauteen kuin toiset. Heillä on psyykkinen alttius sairauteen. Siihen vaikuttavat muun muassa 

 • perinnölliset tekijät 
 • raskausaikaan ja synnytykseen liittyvät asiat, kuten tulehdukset, komplikaatiot ja äidin stressi 
 • aivojen varhaiset rakenteelliset muutokset 
 • keskushermoston tartuntataudit lapsuudessa 
 • perheen vaikeudet 
 • traumaattiset elämäntapahtumat lapsuudessa tai nuoruudessa, esimerkiksi laiminlyönti tai väkivaltaiset kokemukset 
 • syrjäytyminen 
 • persoonallisuuden piirteet, esimerkiksi ahdistusherkkyys tai taipumus vetäytyä ihmissuhteista 
 • päihteet, erityisesti kannabis 

Stressitekijät 

Hyvin monenlaiset asiat voivat kuormittaa ja tuottaa stressiä. Stressiä aiheuttavat usein vastoinkäymiset ja vaatimukset. Myös iloiset ja odotetut muutokset voivat olla stressaavia.  

Stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi 

 • uusien opintojen aloittaminen 
 • muutto 
 • armeijaan tai siviilipalvelukseen meneminen 
 • työpaikan vaihtaminen 
 • muutokset ihmissuhteissa 
 • sairaudet 
 • läheisen ihmisen menettäminen 

Psykoosioireet alkavat usein varhaisaikuisuudessa. Silloin tapahtuu usein paljon suuria muutoksia. Monet muuttavat pois lapsuudenkodista ja aloittavat opiskelun. Tulevaisuus on sekä avoin että epävarma. Myös monet ystävyyteen ja parisuhteeseen liittyvät asiat voivat mietityttää.  

Muutokset tuottavat usein iloa ja innostusta. Ne saattavat kuitenkin herättää myös pelkoa, ahdistusta tai häpeää. Vaikeat tunteet aiheuttavat stressiä. 

Suojatekijät 

Erilaiset suojatekijät tukevat ihmistä stressaavissa tilanteissa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi 

 • sujuva arki ja arjen taidot, kuten raha-asioiden ja kodin hoitaminen 
 • kyky ratkaista ongelmia 
 • sosiaaliset taidot 
 • terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, terveellinen ruoka, päihteettömyys ja riittävä lepo 
 • kyky säädellä omia tunteita ja stressiä 
 • hoito ja kuntoutus 
 • perheen tuki 
 • ystävät ja muu sosiaalinen verkosto 
 • merkityksellinen tekeminen 
 • mielekäs viikko-ohjelma 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa myös kiinnostaa